Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. W 1764 roku tron objął Stanisław August Poniatowski, popierany przez Katarzynę II.

  2. W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Polska straciła na rzecz zaborców jedną trzecią terenów państwa.

  3. W latach 1788‑1792 obradował Sejm Czteroletni zwany też Wielkim. W trakcie jego obrad uchwalono Konstytucję 3 maja, która znosiła liberum veto i wolną elekcję.

  4. Władza wykonawcza spoczęła w ręku króla i stojącej na czele administracji państwowej Straży Praw. Władza ustawodawcza w ręku dwuizbowego parlamentu, a władza sądownicza w sądach i trybunałach.

  5. W 1793 roku Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Polski.

  6. Wiosną 1794 roku rozpoczęło się w kraju powstanie kościuszkowskie, które po początkowych zwycięstwach zakończyło się klęską Polaków.

  7. W 1795 roku Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego rozbioru Polski. Rzeczpospolita zniknęła z mapy na 123 lata.