Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Wyszukiwania liniowe polega na przeglądaniu zbioru nieuporządkowanego, element po elemencie, aż do napotkania poszukiwanego elementu (sukces) lub końca listy (niepowodzenie).

  2. Metoda „dziel i zwyciężaj” zakłada dzielenie problemu na mniejsze podproblemy tak długo, aż staną się wystarczająco proste do rozwiązania. Uzyskane w ten sposób rozwiązania scala się, uzyskując rozwiązanie całego zadania.

  3. Na tej metodzie opiera się algorytm wyszukiwania binarnego. Dzieli on uporządkowany zbiór na coraz mniejsze części, aż do otrzymania podzbioru jednoelementowego i sprawdza, czy jest to szukany element.

  4. Wyszukiwanie binarne daje bardzo dobre rezultaty w zbiorze uporządkowanym, dlatego ważnym problemem jest szybkie i efektywne porządkowanie elementów.