Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R6OQ7laiWWptc11
Okładka Źródło: MichaelMaggs, licencja: CC BY-SA 3.0.
MichaelMaggs, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1
RG00g0zM2EF8W1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Przyjrzyj się następującym zdjęciom i odpowiedz na pytania:

RaMBL0DmlLXFR1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego.

PodziękowanieJan Twardowski
Jan Twardowski Podziękowanie

Dziękuję Ci że nie jest wszystko tylko białe albo czarne
za to że są krowy łaciate
bladożółta psia trawkaj0000008QDB6v21_000tp001psia trawka
kijankij0000008QDB6v21_000tp002kijanki od spodu oliwkowozielone
dzięciołyj0000008QDB6v21_000tp003dzięcioły pstre z czerwoną plamą pod ogonem
pstrągij0000008QDB6v21_000tp004pstrągi szaroniebieskie
brunatnofioletowa wilcza jagodaj0000008QDB6v21_000tp005wilcza jagoda
złoto co się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia

policzki piegowate
dzioby nie tylko krótkie albo długie
przecież gile mają grube a dudki krzywe
za to
że niestałość spełnia swe zadanie
i ci co tak kochają że bronią błędów
tylko my chcemy być wciąż albo – albo
i jesteśmy na złość stale w kratkę

j0000008QDB6v21_00000_BIB_001
Ćwiczenie 4

Komu dziękuje podmiot mówiący w wierszu Jana Twardowskiego? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 5

Za co dziękuje podmiot mówiący? Wymień kolejne elementy i spróbuj je uogólnić.

Ćwiczenie 6

Podaj epitety, którymi określiła osoba mówiąca różne elementy świata: krowy, kijanki, psią trawkę, dzięcioły, pstrągi, wilczą jagodę, policzki, dzioby.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
R18bdgONCzW9U1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8

Kto chce „być wciąż albo – albo”? A jaki jest? Wytłumacz przenośnię z ostatniego wersu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Zinterpretuj fragment: „za to / że niestałość spełnia swe zadanie / i ci co tak kochają że bronią błędów”.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
ROYuGxv7eWeI11
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 11

Napisz swoje własne podziękowanie (wybranej osobie, np. mamie, bratu, nauczycielowi, przyjacielowi).

RtxbjVke7azQT1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 12

Wymyśl kilka ciekawych określeń barw. Dopisz do nich swoje skojrzenia, np. z konkretnymi przedmiotami, uczuciami, osobami itp.

RLZNTUD08pJar1
zadanie interaktywne
j0000008QDB6v21_000tp001
j0000008QDB6v21_000tp002
j0000008QDB6v21_000tp003
j0000008QDB6v21_000tp004
j0000008QDB6v21_000tp005