Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Archiwum

Uporządkowany zbiór dokumentów różnego rodzaju nie wykorzystywanych w bieżącej działalności instytucji.

Bazy danych

Zorganizowany zbiór informacji z pewnej dziedziny.

Biblioteka internetowa

Cyfrowa kolekcja zbiorów książek elektronicznych, czasopism, grafik.

Bing Bar

Dodatek do przeglądarki internetowej mający postać paska narzędziowego po zainstalowaniu którego będzie możliwe wyszukiwanie informacji, korzystanie z tłumacza strony, sprawdzanie poczty, oglądanie filmów, przeglądanie map oraz korzystanie z Facebooka oraz Skype.

Blog

Zbiór utworów dostępnych dla każdego i do wykorzystania w dowolnym czasie.

Bluetooth

Jest to bezprzewodowa technologia komunikacji działająca w małych odległościach. Wykorzystywana jest również do komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami zewnętrznymi oraz urządzeniami, między innymi, komputerem, laptopem, telefonem komórkowym, palmtopem.

Chat

Rodzaj komunikowania się prowadzonego za pośrednictwem Internetu polegającego na przemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.

Chmura cyfrowa

Przestrzeń umożliwiająca korzystanie z oprogramowania bez używania zasobów Twojego komputera oraz przechowywanie utworzonych plików poza nim.

Creative Commons

Zestaw licencji pozwalających kontrolować rozpowszechnianie utworu.

Domena publiczna

Zbiór utworów dostępnych dla każdego i do wykorzystania w dowolnym czasie.

Emotikon

Obrazek złożony ze znaków wpisanych z klawiatury przedstawiający grymas twarzy mówiący o Twoim nastroju.

Encyklopedia

Książka zawierająca alfabetycznie ułożoną listę haseł wraz z ich objaśnieniami.

Formatowanie akapitowe

To jednoczesne wprowadzenie zmian w całym akapicie.

Interlinia

Interlinia to odstęp pomiędzy wierszami w tekście. Często nazywana światłem międzywierszowym.

Katalog

Spis obiektów tego samego rodzaju np. książek.

Komunikator internetowy

Program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów poprzez Internet.

Licencja

Zbiór zasad mówiących co wolno a czego nie wolno robić z utworem autorstwa innej osoby.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe z IV klasy

Prawo autorskie

Zbiór przepisów mających chronić twórczość autora w zakresie majątkowym i osobistymi.

Skype

Komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych a także obserwację rozmówcy na ekranie monitora.

Spot

Krótki film reklamowy.

WiFi

Jest to sposób połączenia ze sobą urządzeń komputerowych za pomocą fal radiowych, w celu wymiany danych. Z języka angielskiego skrót od Wireless Fidelity.

Załącznik

Plik dowolnego rodzaju dołączany do listu elektronicznego.

Znaczniki wcięć

Suwaki umieszczone na górnej linijce umożliwiające stosowanie wcięć w akapicie.

Znaki niedrukowane

To znaki wprowadzone do tekstu za pomocą klawiatury lub automatycznie przez program do pisania tekstów, widoczne tylko na ekranie monitora, niewidoczne w gotowym dokumencie i na wydruku.