Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Cytowanie piśmiennictwa
Cytowanie piśmiennictwa

Cytowanie jest to przytaczanie we własnym tekście cudzych zwrotów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane terminem „powołania”[ Narojczyk K., „Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych”, Wyd. WM, Olsztyn 2005, strony: 70‑74.].
Cytowanie to dosłowne przytoczenie fragmentu czyjejś wypowiedzi (cytat). Możemy też mówić o przytoczeniu w formie parafrazy. Takie cytowanie polega na omówieniu cytowanej wypowiedzi za pomocą własnych słów.

Graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika

Słowo interfejs, chcąc dokładnie przetłumaczyć na język polski, należałoby określić je jako styk, złącze, złączka. Dosłowne tłumaczenie pozwala nam intuicyjne domyślić się znaczenia tego słowa w praktyce. Jest to złączka pomiędzy człowiekiem a komputerem, czyli sposób komunikowania się człowieka z komputerem. Interfejs graficzny do tej komunikacji , wykorzystuje obiekty wyświetlane na monitorze w trybie graficznym. Interfejs działa w dwie strony – komputer komunikuje się z nami przez ekran a my z komputerem wprowadzając dane za pomocą klawiatury i myszy.
Graficzny interfejs użytkownika określa standardowy wygląd aplikacji oraz funkcjonalność obiektów służących za pomost komunikacyjny. Do podstawowych elementów interfejsu można zaliczyć:

  1. ikony, oznaczające obiekty i polecenia (np. ikony w systemach Windows czy IOS);

  2. okna wyświetlane na całym ekranie lub na jego części ;

  3. menu poleceń (za pomocą rozwijanego menu, najczęściej w górze okna aplikacji lub w formie wstążki)

Graficzny interfejs użytkownika jest zwykle związany z konkretnym środowiskiem graficznym i korzysta z jego mechanizmów przy wyświetlaniu informacji.

Gra komputerowa
Gra komputerowa

„zapisany w dowolnej postaci i na dowolnym nośniku cyfrowym (taśma, dyskietka, płyta, układy elektroniczne itp.) program komputerowy, spełniający funkcję ludyczną poprzez umożliwienie manipulacji generowanymi elektronicznie na ekranie wizyjnym (monitorze, telewizorze, wyświetlaczu ciekłokrystalicznym itp.) obiektami graficznymi lub tekstem, zgodnie z określonymi przez twórców gry regułami. W odróżnieniu od np. programów graficznych, gry służą wyłącznie celom rozrywkowym, a zatem nie spełniają żadnej użytkowej funkcji, umożliwiającej jakąkolwiek formę pracy twórczej” (Łukasz Sikorski „Magia gier wirtualnych”. Warszawa 1998, s. 13).

Harmonogram
Harmonogram

Harmonogram to uporządkowany w czasie porządek realizacji zadań w projekcie. Składa się z zadań, zależności między nimi, czasem trwania każdego z nich oraz alokacją potrzebnych zasobów.

IDE - ang. Integrated Development Environment
IDE - ang. Integrated Development Environment

Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to środowisko służące do tworzenia oprogramowania. Zintegrowane środowisko programistyczne udostępnia złożoną funkcjonalność obejmującą edycję i kompilowanie kodu źródłowego. Dodatkowo dzięki IDE można w prosty sposób tworzyć elementy programu takie jak okna, ikony czy obsługę zdarzeń systemowych.
Processing rozwijany jest jako projekt Open Source. IDE objęte jest licencją LGPL, dzięki czemu wytworzone oprogramowanie z użyciem tego IDE może być dystrybułowane bez ograniczeń licencyjnych.

Kontrast
Kontrast

Kontrast jest to różnica, przeciwieństwo lub przeciwstawienie elementów kompozycji wizualnej. Kontrast pozwala przyciągnąć uwagę odbiorcy dzięki podkreśleniu i zaakcentowaniu wybranych elementów kompozycji. Odpowiednio zastosowany kontrast pozwala na wywołanie emocji, dzięki wytworzeniu hierarchii i wyznaczeniu obszarów dominujących. Ze względu na zestawione różnice rozróżniamy:

  • Kontrast walorowy,

  • Kontrast rozmiarowy,

  • Kontrast ciężkości,

  • Kontrast kształtu,

  • Kontrast położenia,

  • Kontrast teksturowy.

Kontrast jest jednym z podstawowych zabiegów kompozycyjnych pozwalających na wytworzenie interesującego, zrozumiałego i czytelnego komunikatu wizualnego.

Multimedialny przewodnik geograficzny
Multimedialny przewodnik geograficzny

MULTIMEDIA [łac.], połączenie różnych sposobów przekazywania informacji (w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów ruchomych i nieruchomych) za pośrednictwem komputera lub skomputeryzowanego sprzętu audiowizualnego (odtwarzacza płyt kompaktowych, magnetowidu, elektron. instrumentów muz.); np. wydawnictwa elektron., gry, wideoklipy.(encyklopedia pwn)

Praca grupowa
Praca grupowa

W przypadku realizacji projektu w grupie ważnym staje się tzw. Praca grupowa
Praca grupowa polega na pracy wielu osób. Dzięki współczesnym technologiom informatycznym osoby te nie muszą koniecznie znajdować się w jednym pomieszczeniu mogą nawet być rozproszone geograficznie i korzystając z mechanizmów przesyłania i współdzielenia dokumentów w sposób zdalny.
Bardzo ważna w pracy grupowej jest inicjatywa, obowiązkowość i efektywność wszystkich uczestników grupy.
W celu przeprowadzenia sprawnej komunikacji pomiędzy członkami grupy wykorzystamy jedno z dostępnych narzędzi do pracy grupowej (szerzej zostanie omówione w rozdziale o chmurze).

Processing
Processing

Processing a właściwie Processing.org to język programowania oraz środowisko programistyczne powstałe w 2001 roku. Jego celem było umożliwienie artystom i twórcom sztuki wizualnej szybkiego prototypowania oraz tworzenia prac w łatwy i sprawny sposób nawet bez wcześniejszej znajomości jakiegokolwiek języka programowania. Processing to tak naprawdę „opakowanie” języka Java, a zwłaszcza metod dotyczących wyświetlania, tworzenia i modyfikowania grafiki dwu- jak i trójwymiarowej. Z założenia ma minimalizować nakład pracy programistycznej, tak by twórca mógł skupić się na aspekcie wizualnym i funkcjonalnym swojej pracy, nie natomiast na elementach technicznych. Obecnie język ten jest dosyć dobrze rozwinięty i świetnie udokumentowany, dzięki czemu coraz więcej osób sięga po niego tworząc projekty komercyjne oraz artystyczne.

Styl
Styl

Styl to zestaw cech formatowania, takich jak nazwa, rozmiar i kolor czcionki, wyrównanie akapitów i odstępy między akapitami. Niektóre style zawierają nawet obramowania i cieniowanie.

Symulator
Symulator

symulator [łac.], urządzenie do odtwarzania warunków rzeczywistych w celu szkolenia i treningu pilotów, astronautów, kierowców samochodów, czołgistów, strzelców, operatorów radarowych i in.(encyklopedia pwn)

Wykres Gantta
Wykres Gantta

Jest to graf stosowany w zarządzaniu projektami który uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.
Wykres taki można zbudować samodzielnie wykorzystując arkusz kalkulacyjny lub skorzystać z gotowych wzorców proponowanych przez szablony programu.