Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Już wiesz

Jesteś już użytkownikiem sieci komputerowej. Umiesz wyszukiwać informacje w Internecie i dysponować jego zasobami. Potrafisz korzystać z chmury cyfrowej. Ale czy wiesz, co to jest sieć, jak to się dzieje, że możesz połączyć się z Internetem, przesłać lub pobrać pliki, wysłać pocztę z załącznikiem?

Nauczysz się

W tym rozdziale dowiesz się, jakie są rodzaje sieci i w jaki sposób komputery porozumiewają się ze sobą. Dowiesz się również, w jaki sposób komputery są adresowane i co to jest domena. Nauczysz się, jak udostępnić zasoby twojego komputera innym użytkownikom sieci.

R1LVfq7RCKzYW1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Sieć komputerowa to minimum dwa komputery połączone ze sobą kanałem transmisyjnym.

Rj0ceKeY9Knar1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

Kanałem transmisyjnym stanowiącym łącze między komputerami w sieci mogą być kable, linie telefoniczne, łącza światłowodowe, satelitarne, radiowe.

Z reguły do sieci komputerowej jest podłączonych więcej niż dwa komputery oraz inne urządzenia zewnętrzne sieciowe, np. drukarki, skanery.

Sieci komputerowe są tworzone w celu wykonywania, zadań takich jak:

  • wymiana plików między różnymi komputerami,

  • wspólne korzystanie z urządzeń zewnętrznych,

  • nadzór nad uprawnieniami do korzystania z zasobów sieci,

  • wykonywanie programów na innym komputerze,

  • komunikowanie się pomiędzy użytkownikami.

Twórcy sieci założyli pewne warunki, jakie musi ona zapewnić. Te warunki to:

  • gwarancja prawidłowej pracy sieci mimo awarii części połączeń i komputerów,

  • możliwość podłączania komputerów różnych typów,

  • automatyczne wykrywanie awarii i przesyłanie danych pozwalające na omijanie niesprawnych fragmentów sieci,

  • rozbudowa sieci poprzez podłączanie jednego komputera kolejnej sieci lokalnej.

iIzCLVSI9p_d5e178
Zapamiętaj!

Sieć komputerowa to minimum dwa komputery połączone ze sobą medium transmisyjnym.