Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Mierzyliśmy już pola wielokątów, wypełniając je jednakowymi kwadratami o różnych długościach boków. Wśród nich były kwadraty o polu jednostkowym, np. 1 cm2 czy 1 dm2.
Teraz będziemy obliczać pola prostokątów.

Ćwiczenie 1

Na rysunku bok jednej kratki ma długość 1 cm. Ile wynosi pole tego prostokąta? 

Animacja
Ćwiczenie 2

Ile wynosi pole prostokąta przedstawionego na rysunku? Za jednostkę przyjmij pole małego kwadratu.

Ważne!

Pole prostokąta o wymiarach 5 cm i 2 cm możemy obliczyć trzema sposobami.

 • sposób I

 • sposób II

 • sposób III

Ważne!

Pole prostokąta o wymiarach ab wyraża się wzorem

P=ab.

Pole kwadratu o bokach długości a wyraża się wzorem

P=a2.
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Narysuj

 1. prostokąt o polu 7 cm2

 2. prostokąt o polu 15 cm2

 3. kwadrat o polu 9 cm2

 4. kwadrat o polu 36 cm2

Ćwiczenie 6

Narysuj

 1. prostokąt o polu 0,5 dm2

 2. prostokąt o polu 0,75 dm2

 3. kwadrat o polu 0,25 dm2

 4. prostokąt, niebędący kwadratem, o polu 9 cm2