Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Labirynt

Rysunek przedstawia plan labiryntu.

Ćwiczenie 1

Wyjście z labiryntu znajduje się na polu opisanym za pomocą pary:

Ćwiczenie 2

Po ilu polach trzeba przejść, idąc najkrótszą drogą od wejścia do wyjścia?

Ćwiczenie 3

Po ilu polach trzeba przejść, idąc najdłuższą drogą od wejścia do wyjścia? Zakładamy, że przez dowolne pole można przejść tylko jeden raz.