Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Położenie punktu na osi liczbowej

A
Ćwiczenie 1

Odczytaj współrzędną punktu A na osi liczbowej.

RBqRemGt09pGJ1
Animacja pokazuje oś liczbową. Należy odczytać współrzędne punktu A przy zmieniającej się skali.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Umieść punkt A w odpowiednim miejscu na osi liczbowej tak, aby miał podaną współrzędną.

RScw7qhIYStRn1
Animacja pokazuje oś liczbową z zaznaczonymi punktami 0, 1, 10, 20. Odcinek jednostkowy równy 1. Należy umieścić punkt A w odpowiednim miejscu na osi liczbowej tak, aby miał podaną współrzędną.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.