Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Od połowy XVI wieku jedną z najpopularniejszych na świecie gier planszowych jest gra w szachy rozgrywana przez dwóch graczy za pomocą zestawu białych oraz czarnych bierek na 64 polach szachownicy. Na początku XX wieku bardzo popularne były korespondencyjne rozgrywki szachowe. Wcześniej, bo już w XI w., partie szachowe rozgrywano na odległość, a przesunięcia bierek przekazywane były przez posłańców. W drugiej połowie XX wieku można było już grać w szachy z komputerem lub z przeciwnikiem za pośrednictwem Internetu.

Animacja
Przykład 1

Każde pole na szachownicy zakodowane jest jednoznacznie za pomocą pary uporządkowanej, której pierwszym elementem (pierwszą współrzędną) jest litera, a drugim elementem (drugą współrzędną) jest liczba. Zwyczajowo parę uporządkowaną zapisujemy, używając nawiasu np. (f, 5), gdzie f - pierwszy element pary, 5 – drugi element pary. Pozycja (f, 5) oznacza pole leżące na przecięciu kolumny oznaczonej literą f i wiersza oznaczonego liczbą 5.

Przykład 2

Podaj współrzędne bierek.

Przykład 3

Ustaw bierkę na wskazanym polu.

Ćwiczenie 1

Dowiedz się, jak można poruszać się skoczkiem po szachownicy. Ustaw skoczka na dowolnym polu szachownicy i podaj jego możliwe położenia w trzech kolejnych ruchach.