Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Polecenie 1

Napisz w 10 punktach, na jakie problemy natrafiał w życiu codziennym obywatel PRL.

Piotr Sarzyński Ideologia przeciw wyobraźni

Krakowska wystawa przypomniała dzieła może mniej spektakularne w swym ideologicznym uniesieniu, ale przecież bardzo charakterystyczne dla tamtej epoki. Surowa technika łączyła się z wyjątkowo skromną gamą tematów: robotnicy i rolnicy budujący socjalizm, dzielne Ludowe Wojsko Polskie, elektryfikacja, pionierzy oddani sprawie partii itd. Partyjne wytyczne nie pozostawiały wątpliwości, musi być realistycznie, czytelnie, z zaangażowaniem, bez jakichkolwiek artystycznych udziwnień wizji (formalizm!). Kiedyś ta sztuka wywoływała nieprzyjemne dreszcze, za odstępstwa od niej można było mieć spore kłopoty, dziś raczej budzi uśmiech politowania. […] Wystawa […] pokazuje bowiem, co ideologia potrafi zrobić z ludzką wyobraźnią i twórczą inwencją […]. W swej masie to raczej zbiorowy, wstydliwy dokument zniewolenia umysłów.

Piotr Sarzyński, Ideologia przeciw wyobraźni, „Polityka” 2010, nr 2.02.
Ćwiczenie 2

Jaki nurt w sztuce charakteryzuje Piotr Sarzyński? Podaj trzy cechy tego nurtu. Jak sądzisz, czy autor tekstu jest admiratorem opisywanej przez siebie sztuki?

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Polecenie 2

Czyje wizerunki znajdowały się na PRL‑owskich banknotach? Zastanów się, czym się kierowano, umieszczając na nich podobizny konkretnych postaci. Zapisz swoje wnioski.

Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego przedstawieni na zdjęciu politycy uchodzą za tych, którzy odegrali istotną rolę w kształtowaniu polityki światowej.

Prezydent USA Ronald Reagan z premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Camp David w 1986 roku.
Prezydent USA Ronald Reagan z premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Camp David w 1986 roku., 1986, domena publiczna
Polecenie 4

Który jeszcze z polityków warty jest – twoim zdaniem – docenienia ze względu na szczególny wkład w historię II połowy XX wieku? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Dla zainteresowanych

Polecenie 5

Na podstawie posiadanej już wiedzy podaj przyczyny interwencji USA w Iraku.

Polecenie 6

Określ charakter prowadzonych tam działań.

Polecenie 7

Podaj nazwę grupy społecznej, która wystąpiła przeciwko dyktaturze Saddama Husajna.

Polecenie 8

Przypomnij, w którym roku wojska irackie zostały wycofane z Kuwejtu.

Polecenie 9

Wyjaśnij, dlaczego prezydent USA George Bush nie doprowadził do upadku rządów Husajna.

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Napisz, czego dotyczyło spotkanie przedstawione na zdjęciu. Wymień postacie, które rozpoznajesz.

Lawrence Jackson, domena publiczna