Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja
Animacja
Ważne!

Porównać dwie liczby – to znaczy wskazać, która z nich jest mniejsza lub większa, albo stwierdzić, że są równe. Porównywanie możemy zapisywać symbolicznie.

  • Zapis 12<25 oznacza, że liczba 12 jest mniejsza od liczby 25 (albo, że liczba 25 jest większa od liczby 12).

  • Zapis 28>23 oznacza, że liczba 28 jest większa od liczby 23 (albo, że liczba 23 jest mniejsza od liczby 12).

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Przepisz podane liczby w kolejności rosnącej, to znaczy od najmniejszej do największej.

  1. 897,629,2683,2698,13456,13564

  2. 12112,11212,12211,22111,21121,21112

  3. 77777,77776,77677,77767,76777,67777

  4. 1234567,12345,123456,12354,124356,1243567

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Rzuć cztery razy dowolną kostką do gry, która ma na ściankach cyfry. Utwórz z wylosowanych cyfr dwie liczby: najmniejszą i największą z możliwych. Powtórz losowanie kilkakrotnie.
Uwaga. Do zapisu każdej liczby musisz wykorzystać wszystkie wylosowane cyfry i zapisać liczby czterocyfrowe.
Jeżeli jest taka możliwość, wykonajcie losowanie na lekcji. Można wówczas porównać wyniki z kolegami i koleżankami.