Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Przeszukując Internet za pomocą wyszukiwarki Bing, możesz skorzystać z możliwości menu Mapy do znajdowania, oglądania i wyznaczania trasy przejazdu pomiędzy dwoma miejscowościami.

W tym celu zaloguj się i oznacz na mapie miejsce swojego pobytu, wpisując w oknie dialogowym nazwę szkoły lub instytucji lub tylko jej lokalizację. Po kliknięciu w lupkę pojawi się mapa z zaznaczeniem wybranego miejsca. Zostanie ono oznaczone kółkiem i wpisaną wcześniej przez ciebie nazwą. Zauważ, że możesz swoją lokalizację zapisać, obejrzeć witrynę danej instytucji, wysłać list oraz wyznaczyć trasę ewentualnej podróży.

Wyboru drogi do miejsca, do którego podążasz, dokonasz, klikając w przycisk Trasa. Wybierając rysunek samochodu, autobusu lub pieszego, możesz wybrać tryb podróży. Po wpisaniu danych adresowych i kliknięciu w przycisk Jedź uzyskasz informacje o odległości i czasie przemieszczenia się do tego miejsca.

Przesuwając pasek przewijania w lewym oknie strony, uzyskasz możliwość zapoznania się z dokładnym opisem trasy, z podaniem informacji o długości jej poszczególnych odcinków i kierunkami przemieszczania się. Klikając w przycisk Ruch drogowy, uzyskasz wiedzę na temat natężenia ruchu na drogach w najbliższej okolicy. Możesz również zmienić rozmiar widoku mapy i przełączyć sposób oglądania z tradycyjnej na fotograficzną, tworzoną z lotu ptaka (przycisk Z lotu ptaka).

Uwaga!

Możliwe jest dodawanie własnych informacji do map, a następnie dzielenie się nimi z innymi użytkownikami serwisu. Tego rodzaju umiejętności nabędziesz w gimnazjum.

Ćwiczenie 1
  1. Wyznacz trasę przejazdu samochodem z Łodzi do Rzeszowa.

  2. Zapoznaj się z jej opisem.

  3. Obejrzyj wybraną mapę w postaci tradycyjnej i fotograficznej.

Wskazówka
Film: Posługiwanie się mapami internetowymi