Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Ważne!
R1Re9tOvAz7E41
 • Potęgą an o wykładniku naturalnym n>1 nazywamy iloczyn n czynników, z których każdy jest równy a.

an=aaan czynników.
 • Przyjmujemy, że a0=1 dla a0, oraz a1=a.

 • Dla każdej liczby naturalnej n i dla dowolnej liczby a0 przyjmujemy a-n=1an.

Zapamiętaj!
 • Jeżeli liczbę dodatnią podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym, to otrzymujemy liczbę dodatnią.

 • Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym parzystym, to otrzymujemy liczbę dodatnią.

 • Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym nieparzystym, to otrzymujemy liczbę ujemną.

 • Każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi zerowej równa się jeden.

 • Zero podniesione do dodatniej potęgi równa się zero.

 • Liczba jeden podniesiona do potęgi o wykładniku naturalnym jest równa jeden.

A
Ćwiczenie 1
R1ap4dcnE5aZk1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 2
RbxHmm36kvlXP
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ.
A
Ćwiczenie 3
RnEaPgMfQyNY0
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej.
A
Ćwiczenie 4
RqlBM91L5E7mr1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 5

Oblicz w pamięci.

 1. 32, 43, 04, 103, 1230

 2. (-4)3, (-5)0, -23, (-1)12, (-2)2

 3. (12)3, 232, (-13)1, (-12)3, -1-42

 4. 0,22, (-0,2)2, -(-0,2)2, -(-0,5)0, 0,13

A
Ćwiczenie 6
R1L7x9UM8dJmj1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 7
RuTric0FOjE5L1
Zadanie interaktywne
tabela

Liczby ujemne

Liczby dodatnie

tabela

-220 , -(-11)0 , (-1)23, -50 , (-100)11,

(-23)13

(-100)22 , -(-23)33 , (-2)14,

Liczby ujemne

Liczby dodatnie

A
Ćwiczenie 8
R102QyjAErpsw
zadanie interaktywne
Rgnd7sgXnrYk91
Zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 9
R1IpSKseE59Rg1
Zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 10

Zapisz podane wyrażenie w jak najprostszej postaci.

 1. (-2)3  (-x)2

 2. -342  (-y)3

 3. -(-3)2-a3

 4. (-4)3 (-(-z)3)16 (-8)0

A
Ćwiczenie 11
RxqHKEIybEMY91
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 12
R1HWYm2GtPrlO1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 13

Liczba 243 jest równa

Rsrl4QejKJYaM
A
Ćwiczenie 14

Wynikiem działania -32+(-2)22 jest liczba

R1XEukEvWZPBh
A
Ćwiczenie 15

Iloczyn 3x3x3x jest równy

RWHDiKySsqLyQ
classicmobile
Ćwiczenie 16

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1aFe1F587MWk
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1Df5Ac0kJ7aZ
static
A
Ćwiczenie 18

Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych zmiennych.

 1. 2x3-x, x=-2

 2. 3z2-z+1, z=13

 3. -y3+y2y2, y=-12

 4. 2p2+pq-q2p0+g0, p=-1 i q=2

A
Ćwiczenie 19

Oblicz.

 1. 34-(-3)4

 2. 15  52-(-5)1

 3. (12)3 (-2)2

 4. 4  122+4  (13)0

 5. 103  0,13

 6. 3-32  118

B
Ćwiczenie 20

Oblicz wartość wyrażenia.

 1. -(12)3  22+-30-52 (-125)

 2. (-13)2 :127-(112)2(-23)2

 3. ---23+-142: 4