Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Funkcjonujące systemy operacyjne są „wielozadaniowe”. Oznacza to, że jednocześnie w komputerze możesz uruchomić wiele programów i z nimi pracować, przełączając się pomiędzy oknami, w których zostały uruchomione.

Ćwiczenie 1
  • Uruchom dwa programy: edytor grafiki i edytor tekstu.

  • W edytorze tekstu opisz, w jaki sposób możesz zaprojektować własny pulpit.

  • Przełącz się na edytor graficzny, w którym zaprojektuj ten pulpit, zapisz go pod nazwą Pulpit.

  • Przełącz się do edytora tekstu i wstaw do opisu rysunek, przedstawiający zaprojektowany pulpit. Plik zapisz pod nazwą Instrukcja.

Zobacz jak można uruchomić i pracować z więcej niż jednym programem w systemie operacyjnym Windowsm7c4c371972117459_d192e89Windows.

m7c4c371972117459_d192e89
m7c4c371972117459_d5e181
Zapamiętaj!

System operacyjny umożliwia ci pracę na jednocześnie uruchomionych wielu programach. Dziki temu możesz np. kopiować lub przenosić fragmenty dokumentów między nimi.