Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Liczby całkowite

Ćwiczenie 1

Wpisz liczbę większą od liczby 17.

 1. 6

 2. 11

 3. 20

Ćwiczenie 2

Wpisz liczbę mniejszą od liczby 38

 1. 6

 2. 13

 3. 24

Ćwiczenie 3

Liczby całkowite na osi liczbowej

Ćwiczenie 4

Napisz, o ile odcinków jednostkowych oddalone są od siebie na osi liczbowej podane liczby.

 1. 34

 2. 07

 3. (9)9

 4. (3)(4) 

 5. 0(7) 

 6. (10)10

 7. (4)(3)

 8. (7)0

 9. 14(14)

Ćwiczenie 5
Ważne!
 • Odległość dowolnej liczby od liczby zero na osi liczbowej nazywamy wartością bezwzględna liczby.

 • Wartość bezwzględną oznaczamy specjalnymi nawiasami .

 • Zapis -13=13 czytamy: „wartość bezwzględna liczby minus trzynaście wynosi trzynaście” lub „odległość liczby minus trzynaście od zera wynosi trzynaście”.

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające podany warunek.

 1. Są oddalone od liczby 08 odcinków jednostkowych.

 2. Są oddalone od liczby 67 odcinków jednostkowych.

 3. Są oddalone od liczby (11)12 odcinków jednostkowych.

 4. Suma ich odległości od liczb (6)(2) wynosi 4.

Ćwiczenie 8