Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Rodzaje trójkątów

Lubimy opisywać świat, klasyfikować różne obiekty i porządkować naszą wiedzę. Musimy to robić. Czy wiesz na przykład, że można wyróżnić aż 10 rodzajów kwiatowych kielichów? Są kielichy: talerzykowate, lejkowate, dzwonkowate, trąbkowate, wargowate, motylkowate, głównkowate, koszyczkowate, pułapkowe i paściowe.

A jak opisujemy, klasyfikujemy i porządkujemy trójkąty?

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Własności trójkątów

Ćwiczenie 3

Podano sumę miar dwóch kątów w pewnym trójkącie. Oblicz miarę trzeciego kąta.

 1. 10° 

 2. 134°

 3. 174°

Ćwiczenie 4

Podano miarę jednego kąta w trójkącie. Oblicz sumę miar pozostałych kątów.

 1. 120° 

 2. 55°

 3. 94°

Ćwiczenie 5

Podano miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta równoramiennego. Oblicz miarę kąta przy podstawie tego trójkąta.

 1. 120° 

 2. 35°

 3. 75°

Ćwiczenie 6

Kąty α, β, i γ pokazane na rysunku mogą być kątami pewnego trójkąta.

Rozstrzygnij, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 7

Kąty α, β, i γ pokazane na rysunku mogą być kątami pewnego trójkąta.

Rozstrzygnij, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 8

Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta ABCDE.

Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Dobierz stwierdzenie do podanego uzasadnienia.
Stwierdzenia

 1. Trójkąt prostokątny nie może mieć dwóch kątów prostych.

 2. Trójkąt równoramienny może być rozwartokątny.

 3. Trójkąt z kątem 60° musi być równoboczny.

 4. Trójkąt równoboczny jest równoramienny.

 5. Trójkąt z kątami 34°56° jest trójkątem prostokątnym.

Uzasadnienie

 1. Ponieważ suma miar kątów ostrych w trójkącie prostokątnym wynosi 90°.

 2. Suma miar dwóch kątów prostych wynosi 180°.

 3. Trójkąt z kątami o miarach 45°, 75°60° nie jest trójkątem równobocznym.

 4. Każdy trójkąt równoboczny ma dwa boki tej samej długości.

 5. Istnieje trójkąt o bokach długości 5 cm, 5 cm, 9 cm.