Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Rb6JXLn1DnOzP1
"Film przedstawia rozmowę dwóch osób. Podczas filmu rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej."
m24d30a548ca803a0_1524809872848_0

Jaka firma dla prac wykończeniowych

R1NtMwuGTIudQ1
Animacja przedstawia różne założenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pracami wykończeniowymi.

Przykładowy doument CEIDG:

RLiRhk4zcgpZi1
Dokument zawiera przykładowo wypełniony wwniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810012610_0

Prowadzenie działalności gospodarczej

R1bdssJg2KMXj1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy zajmującej się wykończeniem budynków.

Wyciąg PKD dla zwodów związanych z pracami wykończeniowymi

RIPMV3Fb9f4x41
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT w zakresie prac wykończeniowych

R1JywIPQimsmp1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810135062_0

Inwetaryzacja firmy

R13FE61zr38O01
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810160664_0

Zatrudniamy pracownika

RthlNQD1pVzaq1
Źródło: Pł, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810241684_0

Narzędzia w firmie

RoHi3AeiC1ORi1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810361288_0

Zareklamuj firmę

RctUowlueysmr1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1528997115589_0

Instytucje w branży budowlano‑remontowej

R1Dy8UjUBbzq41
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1528997193683_0

Oprogramowanie komputerowe

R12HFQMubsjhU1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1VfBUsN1SAIc1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RdSqGx8ilEI251
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524811560240_0

Zagraj z PKD

RiE4mBZBSJyrq1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RFSC1toYC70lY1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RvC9D59RL3wR91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R39fxZ7p8Bkzb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RozjT2HFAt7Ca1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RfD7fx22Ak5ki1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1Oox6zVsy04G1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RuQxWeAn49mv61
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1c8OxNKUCgPP1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RB7THAKPgV0tO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RdZOggNqRAXtA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RukW4u7ZPanDJ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RTkQtFXU0C1Bz1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m24d30a548ca803a0_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (kwiecień 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczane ryczałtowe
rozliczane ryczałtowe

Stawkę podatku dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą np. na wykonywaniu usług takich jak tynkowanie (45.41.Z), malowanie, (45.44.A) i wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych (45.45.Z) określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wynosi 5,5%. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m24d30a548ca803a0_1530336510643_0

Materiały dydaktyczne

RId3RuFCtCIwB1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.