Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Zakochani Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przeczytaj tekst hymnu Świętego Pawła. Zwróć uwagę na to, kto może być osobą mówiącą w tym utworze.

Święty Paweł Hymn o miłości, 1 List do Koryntian, 13. 1‑7

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Święty Paweł, Hymn o miłości, 1 List do Koryntian, 13. 1-7, [w:] tegoż, Biblia Tysiąclecia, Poznań-Warszawa 1980, s. 13.
Ćwiczenie 2

Podziel „Hymn o miłości” na dwie części. Zatytułuj je.

Ćwiczenie 3

Jaka jest prawdziwa miłość, o której pisze Święty Paweł? Zapisz odpowiednie określenia z hymnu.

Ćwiczenie 4

Jakich postaw i zachowań miłość nie akceptuje? Wyjaśnij dlaczego.

Fragment „Hymnu do miłości”

Cechy pozytywne

Cechy negatywne

Miłość cierpliwa jest,

cierpliwość

niecierpliwość

łaskawa jest.

   

Miłość nie zazdrości,

   

nie szuka poklasku,

   

nie unosi się pychą;

   

nie dopuszcza się bezwstydu,

   

nie szuka swego,

   

nie unosi się gniewem,

   

nie pamięta złego;

   

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

   

lecz współweseli się z prawdą.

   

Wszystko znosi,

   

wszystkiemu wierzy,

   

we wszystkim pokłada nadzieję,

   

wszystko przetrzyma.

   
Ćwiczenie 5

Nazwij wartości, o których jest mowa w „Hymnie o miłości”. Jakie jest znaczenie wymienionych wartości bez miłości? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6

Zapytaj kilka osób o to, co to jest miłość. Zapisz ich odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 7

Jak rozumiesz myśl Świętego Augustyna: Kochaj i czyń, co chcesz? Co proponuje Święty Augustyn zamiast różnych zakazów i nakazów?

Ćwiczenie 8

Dowiedz się, kim był autor „Hymnu o miłości”. Sporządź na jego temat krótką notatkę. Nie zapomnij o podaniu podstawowych informacji:

  • kiedy i gdzie żył,

  • jak prawdopodobnie zginął,

  • jakie wydarzenie zmieniło jego życie,

  • dokąd podróżował,

  • jakie listy napisał.