Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R9Pg2oiGftSao1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 1

Zbuduj oraz zaprogramuj układ z dwoma czujnikami DS18B20 podłączonymi do jednego pinu płytki Arduino.