Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną. Przygotuj 5‑minutową wypowiedź na temat roli polityki kulturalnej w dobie globalizacji.

Polityka kulturalna w dobie globalizacji

RMkTQmaM5JsvG
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.