Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Procent jako część całości

Animacja

Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez procentów. W domu, w szkole czy w sklepie spotykamy się z procentami. Promocje, obniżki i podwyżki cen, skład produktów i leków, statystyki ocen i frekwencja w szkole, wyniki wyborów, kredyty i lokaty bankowe – wszędzie mówi się i pisze o procentach.

W rozmowach także często używamy zwrotów związanych z procentami, np. mówimy: „Zgadzam się z tobą w stu procentach”, co oznacza, że jesteśmy tego samego zdania, co nasz rozmówca.

Słowo „procent” pochodzi od łacińskiego wyrażenia „pro centum”, co tłumaczymy jako „na sto”.
Procent oznaczamy symbolem %.

Ważne!

Jeden procent danej wielkości to jedna setna część tej wielkości, co symbolicznie zapisujemy:

1%=1100
Przykład 1

Skoro 1%= 1100, to

  • 7%=7100,

  • 50%=50100=12 - połowa

  • 25%=25100=14 -ćwiartka

  • 75%=75100=34

  • 10%=10100=110

  • 100%=100100=1 - całość

Pamiętajmy, że procenty określają część jakiejś całości. Procent jest zawsze ułamkiem pewnej wielkości.

Ćwiczenie 1

Często prezentujemy informacje wyrażone za pomocą procentów w postaci diagramów. Jest to wygodne i znacznie ułatwia odczytywanie i przetwarzanie informacji. Na ogół procenty na diagramach sumują się do 100%, czyli do całości.

Ćwiczenie 2
Przykład 2

W klasie jest 24 uczniów, w tym 18 dziewcząt. Obliczmy, jaki procent wszystkich uczniów w klasie stanowią dziewczęta, a jaki chłopcy.
Dziewczęta stanowią 1824 = 34 =75% klasy.
Chłopcy stanowią 100- 75= 25% klasy.

Przykład 3

Ania ma z przyrody pięć ocen: jedną piątkę, trzy czwórki i jedną trójkę. Jaki procent tych ocen stanowią czwórki?
Czwórki stanowią 35 ocen Ani z przyrody. Żeby dowiedzieć się, jaki to procent tych ocen musimy ułamek 35 wyrazić w procentach. Najlepiej rozszerzyć ten ułamek do mianownika 100.

35=60100=60%

Odpowiedź: Czwórki stanowią 60% tych ocen.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Pojemniki są częściowo napełnione.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 6