Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Przeczytaj komiks. Zwróć uwagę na wyróżnione wyrazy.

Ćwiczenie 2

Na jakie pytania odpowiadają wyróżnione słowa? (Możesz je znaleźć w wypowiedzi Watsona). Pytania i odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 3

Jakie cechy powinien mieć dobry detektyw? Wypisz kilka przymiotników, które go określają. Możesz zrobić to tutaj lub w zeszycie.

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Wynotuj czasowniki z poprzedniego ćwiczenia, które są określane przez przysłówki. Możesz je zapisać tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Przepisz wypowiedzenia do zeszytu. Znajdź ukryte w nich przysłówki i ułóż z nimi nowe zdania.
Wzór:
Do brzegu było pięć metrów.
Do brzegu było pięć metrów.
Przysłówek: dobrze.
Dobrze jest latem poleżeć na plaży.

Praca przyniosła bogaty plon.

Po koźle zdobył kosza.

Miasta leżą nad rzekami.

Podrę twoje papiery.

Policjant sprawdzi wiele autobusów.

Poskromił ogromnego tygrysa.

Tata moczy stopy.

Malujecie płot na deszczu?

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Zaznacz przysłówki ukryte poziomo i pionowo w diagramie. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Maciek przygotowuje się do konkursu ortograficznego, Marta natomiast trenuje do olimpiady sportowej. Dajcie Maćkowi i Marcie kilka dobrych rad, które pomogą im w przygotowaniach. W każdej radzie musi się znaleźć przysłówek. Możecie wykorzystać wyrazy z ramki.

Contentplus.pl sp. z o.o.,
Ćwiczenie 12

Przypomnij sobie przymiotniki określające dobrego detektywa. Utwórz od nich przysłówki. Możesz rozpocząć w ten sposób: Dobry detektyw musi działać… (jak?)
Swoje propozycje zapisz tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14