Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją międzynarodową założoną po II wojnie światowej przez 51 krajów, które zobowiązały się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami oraz promowania postępu społecznego, lepszych standardów życia i praw człowieka.

Ze względu na swój wyjątkowy, uniwersalny charakter oraz uprawnienia wynikające z umowy założycielskiej – Karty Narodów Zjednoczonych – organizacja może podejmować działania w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi dla 193 państw członkowskich forum do wyrażania swoich poglądów za pośrednictwem Zgromadzenia OgólnegoZgromadzenie OgólneZgromadzenia Ogólnego, Rady BezpieczeństwaRada BezpieczeństwaRady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej oraz innych organów i komitetów.

R1XuaMiR4lbJC1
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Źródło: Marcello Casal JR/Agência Brasil, licencja: CC BY 3.0.

Organizacja Narodów Zjednoczonych dociera do każdego zakątka świata. Chociaż najbardziej znana jest z utrzymywania i budowania pokoju, zapobiegania konfliktom i pomocy humanitarnejpomoc humanitarnapomocy humanitarnej, istnieje wiele innych sposobów, w jakie ONZ i jej system (wyspecjalizowane agencje, fundusze i programy) wpływają na nasze życie i sprawiają, że świat jest lepszym miejscem. Organizacja zajmuje się wieloma fundamentalnymi kwestiami, od zrównoważonego rozwojuzrównoważony rozwójzrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i uchodźców, pomocy po klęskach żywiołowych, walki z terroryzmem, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni, po promowanie demokracji, praw człowieka, równości płci i awansu kobiet, gospodarkę oraz rozwój społeczny i zdrowie międzynarodowe, usuwanie min lądowych, zwiększanie produkcji żywności itp. Robi to, aby osiągnąć swoje cele i koordynować wysiłki na rzecz bezpieczniejszego świata dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Słownik

błękitne hełmy
błękitne hełmy

żołnierze krajów należących do ONZ stanowiący jej zbrojne ramię; biorą udział w misjach pokojowych i politycznych

misja pokojowa
misja pokojowa

operacja wojskowa, której celem jest zakończenie działań wojennych wewnątrz danego państwa lub między dwoma państwami; misje pokojowe kierowane są przez organizację narodową

pomoc humanitarna
pomoc humanitarna

działania prowadzone w celu udzielenia pomocy ludności w trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy odpowiedzialne władze nie mogą albo nie chcą takiej pomocy udzielić, np. przysyłanie jedzenia ludziom na terenach dotkniętych klęską żywiołową

Rada Bezpieczeństwa
Rada Bezpieczeństwa

jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, na którym ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie; jedyna uprawniona instytucja, która może usankcjonować na arenie międzynarodowej naruszenie suwerenności państw (poprzez rezolucje)

Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne

organ ONZ powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych; składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich

zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój

sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń