Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Drogi zmiany społecznej

R1axXqMYYwi3W1
Ilustracja interaktywna 1. Cechy zmiany społecznej: – rozłożona w czasie,
– wymuszona okolicznościami lub przez społeczeństwo,
– bez użycia siły,
– władza ją kontroluje,
– jej koszty są rozłożone w czasie,
– może mieć charakter postępowy lub wsteczny, prewencyjny lub stabilizacyjny., 2. Cechy zmiany społecznej: – zazwyczaj radykalna,
– spowodowana frustracją społeczną,
– przebiega szybko,
– związana z dużą ilością nadziei i emocji wśród ludzi,
– krwawa lub bezkrwawa,
– wymaga mobilizacji dużej części społeczeństwa.
Sposoby przeprowadzania zmiany społecznej
Źródło: Englishsquare sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Postawy wobec zmian społecznych

R6Zls79nkSLBI
Konformizm przyjęcie i dostosowanie się do zmian społecznych bez krytycznego podejścia;, Wycofanie ukrycie, że nie akceptuje się zachodzących zmian;, Innowacja twórcze zaadoptowanie do nowych warunków;, Bunt odrzucenie zmian;, Ucieczka zmiana miejsca pobytu, opuszczenie dotychczasowej zbiorowości.

Ewolucja społeczeństw

R1QodX3DrqPVi
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Teorie zmiany społecznej

RWI8ltwBD63GH1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

ruch społeczny
ruch społeczny

zwykle spontaniczne działania ludzi, podejmowane właśnie w celu dokonania zmiany społecznej poprzez nacisk na władze, stosujące niestandardowe sposoby działania mające zwrócić uwagę opinii społecznej na dany problem

zmiana społeczna
zmiana społeczna

zmiana na tyle istotna we wzorcach kulturowych oraz strukturze danego społeczeństwa, że jej skutkiem jest modyfikacja zachowań społecznych