Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja

Zamienialiśmy już wyrażenia dwumianowane na jednomianowane, np. 1 kg 25 dag=125 dag. Ale jak wyrazić 1 kg 25 dag za pomocą kilogramów? Nauczymy się za pomocą liczb dziesiętnych przedstawiać wyrażenia dwumianowane. Najpierw jednak przypomnijmy sobie jednostki długości, masy, pojemności oraz jednostki pieniężne.

Ćwiczenie 1

Przypomnijmy podstawowe jednostki.

 • 1 km= 1000 m

 • 1kg=1000 g

 • 1 zł=100 gr

 • 1 m=10 dm

 • 1 kg=100 dag

 • 1 dm=10 cm

 • 1 dag=10 g

 • 1 l=1000 ml

 • 1 cm=10 mm

 • 1 t=1000 kg

Ćwiczenie 2
Ważne!

Wyrażenia mianowane można zapisywać różnymi sposobami, na przykład

 • 525 cm=5 m 25 cm=5 25100 m=5,25 m

 • 78 g=7 dag 8 g=7 810 dag=7,8 dag

 • 1090 m=1 km 90 m=1 901000 km=1,090 m

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane wyniki trójskoku mężczyzn w postaci wyrażeń dwumianowanych.

Tabela. Dane

Lekkoatletyka, Halowe Mistrzostwa Świata 2014, Sopot Trójskok mężczyzn

Miejsce

Imię i nazwisko

Kraj

Wynik w metrach

Wynik w postaci wyrażenia dwumianowanego

I

Lyukman Adams

Rosja

17,37 m
 

II

Ernesto Reve

Kuba

17,33 m
 

III

Pedro Pablo Pichardo

Kuba

17,24 m
 

IV

Marian Oprea

Rumunia

17,21 m
 

V

Karol Hoffmann

Polska

16,89 m
 

VI

Chris Cartner

USA

16,74 m
 
Ćwiczenie 13

Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane wyniki skoku wzwyż kobiet w postaci liczb dziesiętnych. Zastanów się, dlaczego nie przyznano drugiego miejsca. Co oprócz uzyskanego wyniku ma wpływ na klasyfikację medalową?

Tabela. Dane

Lekkoatletyka, Halowe Mistrzostwa Świata 2014, Sopot, Skok wzwyż kobiet

Miejsce

Imię i nazwisko

Kraj

Wynik w metrach

Wynik w postaci wyrażenia dwumianowanego

IV

Justyna Kasprzycka

Polska

 
1 m 97 cm

V

Emma Green Tregaro

Szwecja

 
1 m 94 cm

VI

Blanka Vlasic

Chorwacja

 

1 m 94 cm i jedna zrzutka

Przykład 1

Piramida zdrowego żywienia przedstawia grupy produktów szczególnie wartościowych, które powinniśmy spożywać codziennie. W naszym dziennym jadłospisie powinien występować przynajmniej jeden produkt z każdej grupy. Produkty zbożowe powinny dostarczać ponad połowę potrzebnych kalorii.

Ćwiczenie 14

Na podstawie Piramidy zdrowego żywienia sprawdź, których produktów trzeba jeść najwięcej, a których mniej. Jak myślisz, czy Polacy odżywiają się zdrowo?
Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane ilości produktów w różnych, wskazanych jednostkach.

Tabela. Dane

Przeciętne miesięczne spożycie artykułów żywnościowych na 1 osobę w Polsce w 2012 roku

Produkt

Ilość produktu

kg

kg i/lub dag

kg i/lub g

Ryż

0,18 kg
   

Pieczywo

   
4 kg 350 g

Kasze i płatki

0,19 kg
   

Mięso

 
5 kg 38 dag
 

Ryby

0,41 kg
   

Sery

 
94 dag
 

Owoce

3,41 kg
   

Warzywa

   
9 kg 490 g

Cukier

1,18 kg
   

Oleje i pozostałe tłuszcze

 
1kg 30 dag