Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie zaznaczmy punkt A=(2, 3) i wyznaczmy współrzędne punktów:
B1 – otrzymanego w wyniku przesunięcia punktu A3 jednostki w lewo równolegle do osi Ox,
B2 – otrzymanego w wyniku przesunięcia punktu A2 jednostki w prawo równolegle do osi Ox,
C1 – otrzymanego w wyniku przesunięcia punktu A o 5 jednostek w górę równolegle do osi Oy,
C2 – otrzymanego w wyniku przesunięcia punktu A3 jednostkę w dół równolegle do osi Oy.

Przyjmujemy, że „przesunięcie o ujemną liczbę jednostek”, oznaczać będzie przesunięcie w przeciwną stronę niż wskazuje strzałka na osi liczbowej, np.:

  • zamiast pisać, że przesuwamy punkt o 3 jednostki wzdłuż osi Ox w lewo, zapiszemy, że przesuwamy o  3 jednostki wzdłuż osi Ox,

  • zamiast pisać, że przesuwamy punkt o 3 jednostki wzdłuż osi Oy w dół, zapiszemy, że przesuwamy o  3 jednostki wzdłuż osi Oy.

R2tL43DpOz1xI1
Animacja pokazuje przesunięcie punktu A =(2, -3) w układzie współrzędnych. Etap pierwszy. Przesunięcie punktu A =(2, -3) na punkt B indeks dolny jeden =(-1, -3). Punkt ten otrzymamy w wyniku przesunięcia punktu A o -4 jednostki równolegle do osi OX czyli o 4 jednostki w lewo. Etap drugi. Przesunięcie punktu A =(2, -3) na punkt B indeks dolny dwa =(4, -3). Punkt ten otrzymamy w wyniku przesunięcia punktu A o 2 jednostki równolegle do osi OX czyli o 2 jednostki w prawo. Etap trzeci. Przesunięcie punktu A =(2, -3) na punkt C indeks dolny jeden =(2, 2). Punkt ten otrzymamy w wyniku przesunięcia punktu A o 5 jednostek równolegle do osi OY czyli o 5 jednostek w górę. Etap czwarty. Przesunięcie punktu A =(2, -3) na punkt C indeks dolny dwa =(2, -6). Punkt ten otrzymamy w wyniku przesunięcia punktu A o -3 jednostki równolegle do osi OY czyli o 3 jednostki w dół.

W wyniku przesunięcia punktu A=x,yp jednostek wzdłuż osi Ox otrzymujemy punkt o współrzędnych

B=x+p, y.
RX3mfCfu8F7on1
Animacja pokazuje przesunięcie punktu A =(-1, 2) wzdłuż osi OX o 4 jednostki. Po przesunięciu w prawo otrzymamy punkt A indeks dolny P =(3, 2). Po przesunięciu w lewo otrzymamy punkt A indeks dolny L =(-5, 2).

W wyniku przesunięcia punktu A=x,yq jednostek wzdłuż osi Oy otrzymujemy punkt

C=x, y+q.
ROPi0P8iIWhfL1
Animacja pokazuje przesunięcie punktu A =(-2, 1) wzdłuż osi OY o 4 jednostki. Po przesunięciu w górę otrzymamy punkt A indeks dolny G =(- 2, 5). Po przesunięciu w dół otrzymamy punkt A indeks dolny D =(- 2, -3).