Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Wiesz dużo o dzikich zwierzętach. Podziel się tą widzą z innymi i zaprojektuj własne wirtualne ZOO. Do jego zbudowania wykorzystaj program do tworzenia prezentacji. Umieść w niej fotografie własne i pozyskane z zasobów Internetu. Możesz wykorzystać zdjęcia z podręcznika. Pamiętaj o podaniu informacji o autorach materiałów pozyskanych w sieci Internet. Zaproś na prezentację ZOO koleżanki i kolegów.

W celu zaprojektowania wirtualnego ZOO wykonaj następujące czynności:

 1. W programie graficznym:

 • przygotuj mapę ZOO z zaznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla różnych zwierząt,

 • przygotuj wybrane zdjęcia do umieszczenia ich w prezentacji, tzn. dostosuj rozmiar, skadruj zgodnie z zasadami kompozycji, popraw kontrast, jasność i kolory, a także wyróżnij najważniejsze szczegóły tych zdjęć.

 1. Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje na temat zwierząt zamieszkujących twoje ZOO.

 2. Przygotuj prezentację multimedialną oprowadzającą po twoim ZOO. W programie do tworzenia prezentacji:

 • zaprojektuj strukturę prezentacji,

 • na początku prezentacji umieść narysowaną mapę ZOO, jako tło slajdu,

 • przeznacz po jednym slajdzie na opis każdego wybranego zwierzęcia,

 • rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazu,

 • zastosuj wybrane animacje wejścia elementów na slajd,

 • dobierz przejścia slajdów,

 • zapisz prezentację w wybranej lokalizacji na dysku swojego komputera,

 • przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy. Przed wystąpieniem, sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia zostały podłączone do komputera.

 1. W edytorze tekstu przygotuj zaproszenie na prezentację twojego ZOO:

 • wstaw własną grafikę,

 • sformatuj tekst zaproszenia,

 • określ dzień i godzinę prezentacji. Do sformatowania godziny użyj indeks górny,

 • wydrukuj zaproszenia.

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • urządzenie rejestrujące obraz (aparat fotograficzny, tablet lub smartfon);

 • stanowisko komputerowe wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej, edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych;

 • drukarkę.

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie: