Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
bransoletka Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Zadaj pytania o wyrazy zakreślone fioletowym kolorem w poprzednim ćwiczeniu.

Zapamiętaj!

Przydawka to każde określenie rzeczownika. Może być wyrażona przymiotnikiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym, liczebnikiem, zaimkiem.

Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, z czego?, ile? itp.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Jakimi częściami mowy były wyrażone przydawki w poprzednim zadaniu? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Jak rozumiecie powiedzenia z ćwiczenia 5.? W jakiej sytuacji można ich użyć? Porozmawiajcie o tym w klasie.