Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Po zaprojektowaniu tabel w arkuszu kalkulacyjnym możesz je wydrukować. Operacja ta będzie jednak od ciebie wymagała odpowiedniego przygotowania dokumentu.
Do ważnych czynności przygotowujących arkusz do wydruku należą:

 • określenie obszaru wydruku,

 • określenie orientacji poziomej lub pionowej wydruku,

 • zaprojektowanie stopki i nagłówka drukowanej strony ze szczególnym uwzględnieniem wstawienia numeracji stron; w obszarze stopki i nagłówka możesz umieścić elementy, np.: numer strony, datę, godzinę, nazwę pliku lub inne, własne teksty, które będą powtarzały się na wszystkich stronach dokumentu,

 • zaznaczenie wierszy i kolumn, które powinny być drukowane na każdej stronie w przypadku wydruku tabeli na kilku stronach,

 • określenie, na ilu stronach powinien zmieścić się wydruk (jeśli jest to konieczne).

Ćwiczenie 1

Przygotuj do wydruku tabelę zawierającą informacje na temat najwyższych szczytów Tatr. W tym celu pobierz plik z podręcznika.

R1WFnH3xjecz21
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
RLrtHb8SGXwGa1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Aby wykonać to zadanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Odszukaj pozostałe nazwy szczytów i ich wysokości. Wpisz brakujące dane do tabeli.

 2. Odszukaj w programie możliwości projektowania nagłówka. Wpisz do niego tytuł „Tatrzańskie szczyty”.

 3. W analogiczny sposób dokonaj edycji stopki. Wprowadź do niej, z prawej strony, numer strony.

 4. Zaprojektuj wydruk, tak aby drugi wiersz tabeli (wiersz nagłówkowy) był widoczny na każdej stronie wydruku.

Jeśli masz problemy z wykonaniem tego zadania, obejrzyj wybrany film pokazujący przygotowanie arkusza do wydruku w programie Exceli69ypn83cs_d228e99Excel lub w programie Calci69ypn83cs_d228e105Calc.

Ćwiczenie 2

Przygotuj tabelę, prezentującą polskie drzewa, do wydruku, w następujący sposób:

 • Określ orientację pionową.

 • W nagłówku wprowadź tytuł Rodzaje drzew występujących w Polsce.

 • W stopce dokumentu wprowadź datę wykonania dokumentu.

 • Załóż powtarzalność trzeciego wiersza na każdej stronie wydruku.

 • Wyśrodkuj wydruk tabeli w pionie i poziomie.

  RuKNw69iMILGl1
  Plik do pobrania
  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
  ReRaPbCUvgrBL1
  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

i69ypn83cs_d228e99
i69ypn83cs_d228e105
i69ypn83cs_d5e247
Zapamiętaj!

Programy służące do projektowania arkuszy kalkulacyjnych pozwalają zdefiniować ich sposób drukowania. Umożliwiają one, między innymi, określić obszar drukowania, zaprojektować stopki i nagłówki stron, orientacje stron, wprowadzić powtarzalne na wydrukach wiersze i kolumny nagłówkowe.