Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Przykład 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f .

R3sF05PhGlQkq1
  • Wykres funkcji g określonej wzorem

g(x)=f(x-1) 

otrzymamy, przesuwając krzywą o równaniu y=fx1 jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox.

R1d87qgzEkLic1
  • Wykres funkcji h określonej wzorem

h(x)=f(x)+2 

otrzymamy, przesuwając krzywą o równaniu y=fx2 jednostki w górę wzdłuż osi Oy.

RVAUaVNejAJUO1
  • Wykres funkcji t określonej wzorem

t(x)=f(x-1)+2 

otrzymamy, przesuwając krzywą o równaniu y=fx1 jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox i o 2 jednostki w górę wzdłuż osi Oy.

RkXUDa43kmkf61
Przykład 2

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R14iS5ZNPfP6s1
  • Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f oraz wykres funkcji g opisanej wzorem

gx=fx+2.
R1Fbyt1BtHtta1
  • Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f oraz wykres funkcji h opisanej wzorem

hx=fx-3.
R17ArdCmJncoN1
  • Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f oraz wykres funkcji k opisanej wzorem

kx=fx+2-3.
R1FAoau6S9Hg41