Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Przymiotnik dostosowuje swoją formę do określanego rzeczownika. Przyjmuje jego rodzaj i, podobnie jak on, odmienia się przez przypadkiliczby.

Uniwersytet Wrocławski,
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się, jak ten sam przymiotnik dopasowuje się do różnych rzeczowników. Czy zauważasz jakąś regułę?

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Contentplus.pl sp. z o.o.,
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Ułóż i zapisz tutaj lub w zeszycie zdanie z nazwą potrawy mającej cechy, o których była mowa w poprzednim ćwiczeniu.

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Jakimi częściami mowy są wyrazy wyróżnione w poprzednim ćwiczeniu? Określ ich formę (przypadek, liczbę i rodzaj). Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 11