Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Relaksacja z wykorzystaniem treningu Jacobsona

Scenariusz lekcji, IV etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

2 Trening zdrowotny

2.4 Uczeń wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne

Adresat: uczniowie klas I

Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości:

Uczeń:

 • zna poprawną technikę wykonywania ćwiczeń w relaksacji Jacobsona

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:

Uczeń:

 • napina i rozluźnia różne grupy mięśniowe

Cele szczegółowe w zakresie postaw:

Uczeń:

 • ma świadomość konieczności stosowania ćwiczeń relaksacyjnych

Metody nauczania: bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa ścisła

Formy i miejsce zajęć:

Formy nauczania: frontalna, indywidualna

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna lub sala fitness

Przybory i przyrządy: płyta z muzyką

Zasoby multimedialne:

 1. prezentacja multimedialna: „Trening wg. metody Jacobsona”

 2. prezentacja multimedialna: „Edmund Jacobson”

 3. film: „Nauka napinania i rozluźniania różnych grup mięśniowych w wybranych ćwiczeniach relaksacyjnych”

Tok lekcyjny

Nazwa i opis ćwiczenia

Uwagi organizacyjno‑metodyczne

Część wstępna: 12 min.

 1. Czynności organizacyjno‑porządkowe

Zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania do ćwiczeń, podanie tematu lekcji.

 1. Ćwiczenia ożywiające

 • Bieg dookoła sali – 10 okrążeń,

 • krążenia ramion w przód i w tył,

 • skoki naprzemianstronne
  z wymachami rąk – 1 okrążenie,

 • skipy: A i C – po 1 okrążeniu,

 • krok odstawno‑dostawny
  – jednym i drugim bokiem po
  1 okrążeniu.

 1. Ćwiczenia kształtujące

 • Skręty tułowia z pogłębianiem do 3,

 • zgięta ręka w łokciu za głową, dociskanie łokcia ukośnie do środka w dół,

 • pozycja stojąca, prosta ręka przyłożona do klatki piersiowej, dłoń skierowana do środka ciała. Dociskanie ramienia do klatki piersiowej,

 • stojąc w rozkroku opad tułowia
  w przód,

 • stojąc w rozkroku krążenia tułowia,

 • opad tułowia, nogi razem, wymachy rąk w przód, w tył, w bok,

 • siad prosty, skłon w przód,

 • siad rokroczny, skłony do lewej
  i prawej nogi oraz w przód.

Ustawienie uczniów w dwuszeregu.

Zasób multimedialny 1

Uczniowie wykonują ćwiczenia w biegu, jeden za drugim dookoła boiska do siatkówki.

Uczniowie ustawieni na obwodzie koła.

Część główna: 23 min.

 1. Ćwiczenia relaksacyjne

Uczniowie wykonują trening relaksacyjny Jacobsona.

Nauczyciel prowadzi trening relaksacyjny Jacobsona. Prezentacja multimedialna: Edmund Jacobson

Część końcowa: 10 min.

 1. Ćwiczenia uspokajające i rozciągające:

 • Wspięcie na palce, ramiona w górę,

 • wdech z unoszeniem ramion w górę, wydech z opuszczeniem ramion,

 • skłony w bok z jednoczesnym przenoszeniem ręki nad głową w górę
  w skos.

Uczniowie zapoznają się z materiałami multimedialnymi.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe

Zbiórka, podsumowanie lekcji.

W podsumowaniu nauczyciel podkreśla wpływ ćwiczeń relaksacyjnych na redukcję napięcia, a tym samym poprawę samopoczucia.

Marsz po obwodzie koła.

Uczniowie ustawieni w rozsypce.

Narzędzia interaktywne
– film.

Uczniowie ustawieni w dwuszeregu.

RGHXwrSo2WjC1

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 80.50 KB w języku polskim
RTstnVqiWz2ot

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 43.97 KB w języku polskim