Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RobQjSGOR4JyK1

E-resource FORESTRY

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Field trip

1. Film in the standard version.

Rr9OlqNeGkKE11
The forester discusses the plan of an elementary school field trip to the forest with a teacher. They discuss what information the forester should pass on to the children. The forester informs the teacher about basic forest safety rules. Leśniczy omawia z nauczycielką program wycieczki po lesie. Omawiają poszczególne rodzaje informacji jakie ma przekazać leśniczy dzieciom ze szkoły podstawowej. Leśniczy informuje o ogólnych zasadach bezpiecznego zachowania w lesie.

2. Film with subtitles.

m284ded67bf52af14_1497373101641_0
R1PUORvo0CAWy1
The forester discusses the plan of an elementary school field trip to the forest with a teacher. They discuss what information the forester should pass on to the children. The forester informs the teacher about basic forest safety rules. Leśniczy omawia z nauczycielką program wycieczki po lesie. Omawiają poszczególne rodzaje informacji jakie ma przekazać leśniczy dzieciom ze szkoły podstawowej. Leśniczy informuje o ogólnych zasadach bezpiecznego zachowania w lesie.
m284ded67bf52af14_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m284ded67bf52af14_1497350678958_0
RJugP1Fh7K3zR1
The forester discusses the plan of an elementary school field trip to the forest with a teacher. They discuss what information the forester should pass on to the children. The forester informs the teacher about basic forest safety rules. Leśniczy omawia z nauczycielką program wycieczki po lesie. Omawiają poszczególne rodzaje informacji jakie ma przekazać leśniczy dzieciom ze szkoły podstawowej. Leśniczy informuje o ogólnych zasadach bezpiecznego zachowania w lesie.
m284ded67bf52af14_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m284ded67bf52af14_1497373163121_0
R1DIom5v0NdrR1
The forester discusses the plan of an elementary school field trip to the forest with a teacher. They discuss what information the forester should pass on to the children. The forester informs the teacher about basic forest safety rules. Leśniczy omawia z nauczycielką program wycieczki po lesie. Omawiają poszczególne rodzaje informacji jakie ma przekazać leśniczy dzieciom ze szkoły podstawowej. Leśniczy informuje o ogólnych zasadach bezpiecznego zachowania w lesie.
m284ded67bf52af14_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RQMFhbvKIs25L1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 2
R14ZcamvM3Jjp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497274101782_0

Sounds of the forest

REHsgVItcdE5U1
The speaker explains what sounds are made by particular animals: where, when, at what time of the year, at what time of the day, etc., for example: the bellowing of bucks during the rutting season, the barking of deer, the grunting of boars, the calls of cranes. The explanation are supplemented with a picture of every discussed animal. Lektor tłumaczy jakie zwierzę i kiedy wydaje takie dźwięki, o jakiej porze roku np. ryki byków podczas rykowiska, szczekanie rogaczy, chrumkanie dzików, nawoływania żurawi, o jakiej porze dnia, gdzie występuje itp. Przy każdym gatunku zwierzęcia pokazane zostaje zdjęcie.
classicmobile
Exercise 3
RxmTex5xJ2ui61
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497275655300_0

Methods of coordinating tourist traffic in forests

RNTjk6jcUt9IY1
The animation presents the basic ways of coordinating tourist traffic in forests: creating paths and trails for pedestrians and cyclists, putting up information and warning boards, releasing press information, pamphlets, maintaining personal and electronic contact (e-mail, Internet). Animacja przedstawia podstawowe sposoby koordynowania ruchu turystycznego w lesie tj. tworzenie ścieżek i szlaków pieszych czy rowerowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, informacja w prasie, broszury, kontakt osobisty, kontakt elektroniczny (e-mail, Internet).
classicmobile
Exercise 4
R16rd3NKC2kwb1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497275861398_0

Determining the course of an educational path

The hypertext material is a memo from a forester to a forest district manager. The forester informs the forest district manager about an idea of creating an educational path, and thus limiting the anthropopressure on the area. The forester explains where the idea came from, and proposes the course for the path and the small architecture needed to mark it and the necessary equipment. The forester specifies the estimated cost of the task and presents the potential effects of designing the path.

Hipertekst jest notatką służbową leśniczego do nadleśniczego. Leśniczy przekazuje nadleśniczemu informację o zamiarze stworzenia ścieżki edukacyjnej, a tym samym ograniczenie antropopresji. Wyjaśnia skąd wziął się pomysł na stworzenie takiej ścieżki, przedstawia propozycję poprowadzenie trasy oraz małej architektury potrzebnej do jej oznakowania i wyposażenia. Określa szacunkowe koszty realizacji zadania. Przedstawia skutki wykonania ścieżki.

m284ded67bf52af14_1531126402509_0

Forester of the Badyle forestry

Memom284ded67bf52af14_1497279637332_0Memo

To forest district manager

I ask to include the construction of the educational path „Wolf marshm284ded67bf52af14_1497279718401_0marsh” in the tourist development plan. The planned path length is 2.5 km. At the beginning, and at end of the path, there will be two sheltersm284ded67bf52af14_1497279733582_0shelters with benches. In addition, there will be four benches at a distance of 700m from each other.

The path will run along the bank of the „Kamionka” natural reservem284ded67bf52af14_1497279738479_0natural reserve, and continue along the bank of the „Wolf marsh”. After 1500m, the tourists will be able to enter the marsh thanks to a specially built wooden footbridgem284ded67bf52af14_1497279743621_0footbridge. This will allow for the observation of the fauna and flora. A 120m footbridge will allow to cross over to the other side of the marsh so as not to lengthen the path.

The building of thepathm284ded67bf52af14_1497279772536_0pathwill channelm284ded67bf52af14_1497279748379_0channel the current traffic in a way that will protect against uncontrolled penetrationm284ded67bf52af14_1497279753543_0penetration of the area. I also plan to place 24 tables with descriptions on the whole path. There will be pictures of vegetation and animals, as well as of the geologicalm284ded67bf52af14_1497279762480_0geological structure of the area.

Together with the department of the forest inspectorate registrarm284ded67bf52af14_1497279767416_0registrar, we have asked for the costs of carrying out such a project.

The main goal of creating the path is to limit the anthropopressurem284ded67bf52af14_1497279777622_0anthropopressure on this area. In addition, the implementation of such a path in theterrainm284ded67bf52af14_1497279782995_0terrain will enrich its educational offer. It will also make the stay of tourists on the lakes „Oaks” and „Small” more attractive. It will also enable the organization of field tripsm284ded67bf52af14_1497279787842_0field trips for primary school pupils from the forest inspectorate territories and neighboring units.

I would be grateful for the acceptance of this request and for securing the funds for this purpose in the budget of the forest inspectorate.

Faithfully,

Forester of the Badyle forestry.

classicmobile
Exercise 5
RcI65XCvqOCEu1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497279637332_0
m284ded67bf52af14_1497279718401_0
m284ded67bf52af14_1497279733582_0
m284ded67bf52af14_1497279738479_0
m284ded67bf52af14_1497279743621_0
m284ded67bf52af14_1497279748379_0
m284ded67bf52af14_1497279753543_0
m284ded67bf52af14_1497279762480_0
m284ded67bf52af14_1497279767416_0
m284ded67bf52af14_1497279772536_0
m284ded67bf52af14_1497279777622_0
m284ded67bf52af14_1497279782995_0
m284ded67bf52af14_1497279787842_0
m284ded67bf52af14_1497358683488_0

Deciding on the location of feeders in a forest

The hypertext material is a dialogue between a forester and a huntsman from a hunting club. The forester informs the hunter about the deer’s presence observed in the forest. In the area, there are young crops, which deer can pose a threat to. The huntsman proposes placing a storage‑feeder in a designated location to minimize the damage in this part of the forest during severe winters. They agree on the date and the way of accomplishing the task.

Hipertekst jest dialogiem leśniczego z łowczym koła łowieckiego. Leśniczy informuje łowczego o zaobserwowanym bytowaniu jeleni w leśnictwie. W okolicy są młode uprawy, którym jelenie mogą zagrozić. Łowczy proponuje postawienie paśnika‑magazynu we wskazanej lokalizacji, aby ograniczyć szkody w tej części lasu, podczas surowych zim. Uzgadniają termin i sposób realizacji zadania.

m284ded67bf52af14_1531126760943_0

Forester: Good morning, mister John.

Huntsman: Hello, mister forester!

Forester: I asked for this meeting in connection with the implementation of the cutting proposal. In the last 3 years, the dwellingm284ded67bf52af14_1497292341857_0dwelling place of the game has changed noticeably. This is especially true for numerous cervidsm284ded67bf52af14_1497292338305_0cervids.

Huntsman: Yes, it's time for action. What do you propose? My fellow hunters have some ideas. As a result of the change of the deer’s dwelling place, they have some suggestions for the location of the feedersm284ded67bf52af14_1497292330786_0feeders and raised stands.

Forester: In the northern part of the forest, I have cut down some of the felling treesm284ded67bf52af14_1497292326285_0felling trees and have made some shelter wood method cuts. After the restoration of the area and fencing it, the number of the deer changed. They no longer dwell in this part, but only move through these branches to **feedm284ded67bf52af14_1497292312053_0feed ** on the surrounding fields. For this reason, two feeders require urgent relocation to other locations. Leaving them in the immediate vicinity will cause damagem284ded67bf52af14_1497292307534_0damage to the established cultivations. The deer have moved to new “bedrooms” in several districts. My observations show that they feel good there. On one side, they are separated by a river, on the other, by a marshm284ded67bf52af14_1497279718401_0marsh. It’s quiet there. The mushroom pickersm284ded67bf52af14_1497292294450_0mushroom pickers don't go there, and the tree stands have a rich understorym284ded67bf52af14_1497292283746_0understory. This provides a rich feed and coverm284ded67bf52af14_1497292278430_0cover.

Huntsman: There’s nothing to add, mister forester. We will move two feeders to districts 234 and 459. We will build a storage‑feederm284ded67bf52af14_1497292272551_0storage‑feeder on the border of the forestry, by the river. The deer feel good in older multi‑story stands. I can promise that the work will be done this month. In addition, we can still build two raised standsm284ded67bf52af14_1497292265719_0raised stands on new cultivations. This will help protect them if the deer want to make a canteen there.

Forester: Great. Thank you for your cooperation.

Huntsman: Thank you too.

m284ded67bf52af14_1497292341857_0
m284ded67bf52af14_1497292338305_0
m284ded67bf52af14_1497292390881_0
classicmobile
Exercise 6
R1ZcugQOn73Tp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497292330786_0
m284ded67bf52af14_1497292326285_0
m284ded67bf52af14_1497292312053_0
m284ded67bf52af14_1497292307534_0
m284ded67bf52af14_1497292302003_0
m284ded67bf52af14_1497292294450_0
m284ded67bf52af14_1497292283746_0
m284ded67bf52af14_1497292278430_0
m284ded67bf52af14_1497292272551_0
m284ded67bf52af14_1497292265719_0
m284ded67bf52af14_1497276038098_0

The principles of staying in a forest

The hypertext material is an article from a local newspaper. It contains information about the possibilities and rules of using forests, regulated legally in the Forest Act of 28 September 1991.

Hipertekst jest artykułem w gazecie lokalnej. Informacja o możliwościach i zasadach korzystania z lasu, uregulowanych prawnie w Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r.

m284ded67bf52af14_1531126536542_0

The Principles of staying in a forest

Forests, from the beginning of time, have served people as shelter, have given them food and fuel. When entering this magical place, we should respect its natural beauty and all that is in it. A forest is a living organism. The Forest Actm284ded67bf52af14_1497302764422_0Forest Act of 28 September 1991 introduced restrictions on the use of it. In order for a forest and all of the organisms inhabiting it to serve many generations, everyone should know and follow the prohibitions on behaviorm284ded67bf52af14_1497302754287_0behavior in a forest.

WHAT IS FORBIDDEN IN A FOREST?

• Driving vehicles outside public roads.
• Parking and campingm284ded67bf52af14_1497302748645_0camping outside designated areas.
• Disturbing silence.
Lighting firesm284ded67bf52af14_1497302736917_0Lighting fires and smoking.
• Letting dogs loose.
Scaring offm284ded67bf52af14_1497302733680_0Scaring off, chasing, capturing and killing animals.
• Littering and contaminating soil and water.
• Digging through the ground and disturbing the litterm284ded67bf52af14_1497302728712_0litter.
• Destroying trees, shrubs and other plants.
• Destroying tourist facilities and objects, information boards and signs.

The strictest rules of conduct apply to national parks and nature reservesm284ded67bf52af14_1497279738479_0nature reserves. These are unique places, home to rare plants and animals. Therefore, in national parks all over the world, all of their parts are protected to preserve nature in an unchanged state. Each national parkm284ded67bf52af14_1497302614191_0national park also has a guardm284ded67bf52af14_1497302609415_0guard. It enforces the rules and keeps the visitors safe.

Remember that in forests we are the guests.

We come to forests to visit and we have to behave as guests should:

• Making noisem284ded67bf52af14_1497302603612_0noiseand using sound signals in forests is prohibited. These prohibitions are included in the provisions of the Forest Act. This means that their non‑compliance may be punished by a caution or a finem284ded67bf52af14_1497302598187_0fine.

classicmobile
Exercise 7
RETewjJofdquO1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m284ded67bf52af14_1497302764422_0
m284ded67bf52af14_1497302754287_0
m284ded67bf52af14_1497302748645_0
m284ded67bf52af14_1497302736917_0
m284ded67bf52af14_1497302733680_0
m284ded67bf52af14_1497302728712_0
m284ded67bf52af14_1497302618223_0
m284ded67bf52af14_1497302614191_0
m284ded67bf52af14_1497302609415_0
m284ded67bf52af14_1497302603612_0
m284ded67bf52af14_1497302598187_0
m284ded67bf52af14_1497304404977_0

Gallery

m284ded67bf52af14_1497305016374_0
m284ded67bf52af14_1497587652104_0
m284ded67bf52af14_1497587668988_0

Type a word

RJ52hAkW5wY9n11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m284ded67bf52af14_1499032318800_0
m284ded67bf52af14_1497304851566_0

Dictionary

alder, alders [ˈɔːldə] [singular, noun]
alder, alders [ˈɔːldə] [singular, noun]

olcha

m284ded67bf52af14_1497305024756_0
anthropopressure [ˈanθrəpəʊˈprɛʃə] [singular, noun]
anthropopressure [ˈanθrəpəʊˈprɛʃə] [singular, noun]

antropopresja

m284ded67bf52af14_1497305028963_0
barking [ˈbɑːkɪŋ] [singular, noun]
barking [ˈbɑːkɪŋ] [singular, noun]

szczekanie

m284ded67bf52af14_1497335091175_0
beech, beeches [biːtʃ] [singular, noun]
beech, beeches [biːtʃ] [singular, noun]

buk

m284ded67bf52af14_1497335096649_0
behavior [bɪˈheɪvjə] [singular, noun]
behavior [bɪˈheɪvjə] [singular, noun]

zachowanie

m284ded67bf52af14_1497335101839_0
bellow [ˈbɛləʊ] [singular, noun]
bellow [ˈbɛləʊ] [singular, noun]

ryk

m284ded67bf52af14_1497336395332_0
birch, birches [bəːtʃ] [singular, noun]
birch, birches [bəːtʃ] [singular, noun]

brzoza

m284ded67bf52af14_1497336402048_0
boar, boars [bɔː] [singular, noun]
boar, boars [bɔː] [singular, noun]

dzik

m284ded67bf52af14_1497336417468_0
bonfire [ˈbɒnfʌɪə] [singular, noun]
bonfire [ˈbɒnfʌɪə] [singular, noun]

ognisko

m284ded67bf52af14_1497336426296_0
buck, bucks [bʌk] [singular, noun]
buck, bucks [bʌk] [singular, noun]

byk

m284ded67bf52af14_1497336435646_0
call [kɔːl] [singular, noun]
call [kɔːl] [singular, noun]

zew

m284ded67bf52af14_1497951440522_0
camping [ˈkampɪŋ] [singular, noun]
camping [ˈkampɪŋ] [singular, noun]

biwakowanie

m284ded67bf52af14_1498034118450_0
cervids [ˈsəːvɪds] [plural, noun]
cervids [ˈsəːvɪds] [plural, noun]

jeliniowate

m284ded67bf52af14_1498034373932_0
channel [ˈtʃan(ə)l] [verb]
channel [ˈtʃan(ə)l] [verb]

skanalizować

m284ded67bf52af14_1498035315140_0
channeling [ˈtʃan(ə)lɪŋ] [singular, noun]
channeling [ˈtʃan(ə)lɪŋ] [singular, noun]

skanalizowanie

m284ded67bf52af14_1498035530169_0
clangor [ˈklaŋɡə] [singular, noun]
clangor [ˈklaŋɡə] [singular, noun]

klangor

m284ded67bf52af14_1498035725028_0
click [klɪk] [singular, noun]
click [klɪk] [singular, noun]

mlaskanie

m284ded67bf52af14_1498035827118_0
coordination [kəʊˌɔːdɪˈneɪʃ(ə)n] [singular, noun]
coordination [kəʊˌɔːdɪˈneɪʃ(ə)n] [singular, noun]

koordynacja

m284ded67bf52af14_1498035902878_0
cover, covers [ˈkʌvə] [singular, noun]
cover, covers [ˈkʌvə] [singular, noun]

osłona

m284ded67bf52af14_1498036288086_0
crane, cranes [kreɪn] [singular, noun]
crane, cranes [kreɪn] [singular, noun]

żuraw

m284ded67bf52af14_1498037317754_0
damage [ˈdamɪdʒ] [singular, noun]
damage [ˈdamɪdʒ] [singular, noun]

szkoda

m284ded67bf52af14_1498037463889_0
designated ['dɛzɪgneɪtɪd] [adjective]
designated ['dɛzɪgneɪtɪd] [adjective]

wyznaczony

m284ded67bf52af14_1498037585993_0
destroy [dɪˈstrɔɪ] [verb]
destroy [dɪˈstrɔɪ] [verb]

niszczyć

m284ded67bf52af14_1498038179960_0
doe, does [dəʊ] [singular, noun]
doe, does [dəʊ] [singular, noun]

łania

m284ded67bf52af14_1498038180171_0
dwelling [ˈdwɛlɪŋ] [singular, noun]
dwelling [ˈdwɛlɪŋ] [singular, noun]

bytowanie

m284ded67bf52af14_1498038357148_0
educational route/path, educational routes/paths [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)l ruːt/pɑːθ] [phrase]
educational route/path, educational routes/paths [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)l ruːt/pɑːθ] [phrase]

ścieżka edukacyjna

m284ded67bf52af14_1498038512559_0
e‑mail [ˈiːmeɪl] [singular, noun]
e‑mail [ˈiːmeɪl] [singular, noun]

poczta elektroniczna

m284ded67bf52af14_1498038693826_0
feed [fiːd] [singular, noun]
feed [fiːd] [singular, noun]

żer

m284ded67bf52af14_1498038800708_0
feeder, feeders [ˈfiːdə] [singular, noun]
feeder, feeders [ˈfiːdə] [singular, noun]

paśnik

m284ded67bf52af14_1498038885595_0
felling tree [fɛlɪŋ triː] [phrase]
felling tree [fɛlɪŋ triː] [phrase]

zrąb

m284ded67bf52af14_1498038979273_0
field trip, field trips [fiːld /trɪp] [singular, noun]
field trip, field trips [fiːld /trɪp] [singular, noun]

zielona lekcja

m284ded67bf52af14_1498039057621_0
fine [fʌɪn] [singular, noun]
fine [fʌɪn] [singular, noun]

mandat

m284ded67bf52af14_1498039065229_0
fir, firs [fəː] [singular, noun]
fir, firs [fəː] [singular, noun]

jodła

m284ded67bf52af14_1498039072609_0
fire [ˈfʌɪə] [adjective]
fire [ˈfʌɪə] [adjective]

pożarowy

m284ded67bf52af14_1498039080933_0
fire [ˈfʌɪə] [verb]
fire [ˈfʌɪə] [verb]

rozniecać

m284ded67bf52af14_1498039521057_0
footbridge, footbridges [ˈfʊtbrɪdʒ] [singular, noun]
footbridge, footbridges [ˈfʊtbrɪdʒ] [singular, noun]

kładka

m284ded67bf52af14_1498039528624_0
Forest Act [ˈfɒrɪst akt] [singular, noun]
Forest Act [ˈfɒrɪst akt] [singular, noun]

ustawa o lasach

m284ded67bf52af14_1498039534495_0
forest parking [ˈfɒrɪst pɑːkɪŋ] [phrase]
forest parking [ˈfɒrɪst pɑːkɪŋ] [phrase]

parking leśny

m284ded67bf52af14_1498039541251_0
forest stratification [ˈfɒrɪst stratɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [phrase]
forest stratification [ˈfɒrɪst stratɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] [phrase]

budowa warstwowa lasu

m284ded67bf52af14_1498039546364_0
geological [dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l] [adjective]
geological [dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l] [adjective]

geologiczny

m284ded67bf52af14_1498039552067_0
ground cover [ɡraʊnd ˈkʌvə] [singular, noun]
ground cover [ɡraʊnd ˈkʌvə] [singular, noun]

runo leśne

m284ded67bf52af14_1498039557316_0
growl [ɡraʊl] [singular, noun]
growl [ɡraʊl] [singular, noun]

pomruk

m284ded67bf52af14_1498039563317_0
grunting [ɡrʌntɪŋ] [singular, noun]
grunting [ɡrʌntɪŋ] [singular, noun]

chrumkanie

m284ded67bf52af14_1498039568306_0
guard [ɡɑːd] [singular, noun]
guard [ɡɑːd] [singular, noun]

straż

m284ded67bf52af14_1498039574437_0
hornbeam, hornbeams [ˈhɔːnbiːm] [singular, noun]
hornbeam, hornbeams [ˈhɔːnbiːm] [singular, noun]

grab

m284ded67bf52af14_1498039581371_0
huffing [hʌfɪŋ] [singular, noun]
huffing [hʌfɪŋ] [singular, noun]

fuknięcie

m284ded67bf52af14_1498039587604_0
larch, larches [lɑːtʃ] [singular, noun]
larch, larches [lɑːtʃ] [singular, noun]

modrzew

m284ded67bf52af14_1498039593364_0
leaflet, leaflets [ˈliːflɪt] [singular, noun]
leaflet, leaflets [ˈliːflɪt] [singular, noun]

ulotka

m284ded67bf52af14_1498040509505_0
let loose [lɛt luːs] [phrase]
let loose [lɛt luːs] [phrase]

puszczać luzem

m284ded67bf52af14_1498040523491_0
lighting a fire [ˈlʌɪtɪŋ ə ˈfʌɪə] [phrase]
lighting a fire [ˈlʌɪtɪŋ ə ˈfʌɪə] [phrase]

rozniecanie ognia

m284ded67bf52af14_1498040530465_0
litter [ˈlɪtə] [singular, noun]
litter [ˈlɪtə] [singular, noun]

ściółka

m284ded67bf52af14_1498040550545_0
litter [ˈlɪtə] [verb]
litter [ˈlɪtə] [verb]

śmiecić

m284ded67bf52af14_1498040556839_0
make noise [meɪk nɔɪz] [phrase]
make noise [meɪk nɔɪz] [phrase]

hałasować

m284ded67bf52af14_1498040577306_0
marsh [mɑːʃ] [singular, noun]
marsh [mɑːʃ] [singular, noun]

bagno

m284ded67bf52af14_1498040584585_0
meeting, meetings [ˈmiːtɪŋ] [singular, noun]
meeting, meetings [ˈmiːtɪŋ] [singular, noun]

spotkanie

m284ded67bf52af14_1498040592268_0
memo [ˈmɛməʊ] [singular, noun]
memo [ˈmɛməʊ] [singular, noun]

notatka służbowa

m284ded67bf52af14_1498040597481_0
mixed forest, mixed forests [mɪkst ˈfɒrɪst] [phrase]
mixed forest, mixed forests [mɪkst ˈfɒrɪst] [phrase]

las mieszany

m284ded67bf52af14_1498040602617_0
mushroom picker, mushroom pickers [ˈmʌʃrʊm ˈpɪkə] [singular, noun]
mushroom picker, mushroom pickers [ˈmʌʃrʊm ˈpɪkə] [singular, noun]

grzybiarz

m284ded67bf52af14_1498040607582_0
mushroom, mushrooms [ˈmʌʃrʊm] [singular, noun]
mushroom, mushrooms [ˈmʌʃrʊm] [singular, noun]

grzyb

m284ded67bf52af14_1498041942339_0
national park, national parks [ˈnaʃ(ə)n(ə)l pɑːk] [singular, noun]
national park, national parks [ˈnaʃ(ə)n(ə)l pɑːk] [singular, noun]

park narodowy

m284ded67bf52af14_1498042010047_0
nature reserve [ˈneɪtʃə rɪˈzəːv] [singular, noun]
nature reserve [ˈneɪtʃə rɪˈzəːv] [singular, noun]

rezerwat przyrody, uroczysko

m284ded67bf52af14_1498042080979_0
nest, nests [nɛst] [singular, noun]
nest, nests [nɛst] [singular, noun]

gniazdo

m284ded67bf52af14_1498042156953_0
noise [nɔɪz] [singular, noun]
noise [nɔɪz] [singular, noun]

hałas

m284ded67bf52af14_1498042241224_0
order, orders [ˈɔːdə] [singular, noun]
order, orders [ˈɔːdə] [singular, noun]

nakaz

m284ded67bf52af14_1498042304845_0
organist, organists [ˈɔːɡ(ə)nɪst] [singular, noun]
organist, organists [ˈɔːɡ(ə)nɪst] [singular, noun]

organista

m284ded67bf52af14_1498042504819_0
pamphlet, pamphlets [ˈpamflɪt] [singular, noun]
pamphlet, pamphlets [ˈpamflɪt] [singular, noun]

broszura

m284ded67bf52af14_1498042628782_0
path, paths [path, paths] [singular, noun]
path, paths [path, paths] [singular, noun]

ścieżka

m284ded67bf52af14_1498042692006_0
penetration [pɛnɪˈtreɪʃ(ə)n] [singular, noun]
penetration [pɛnɪˈtreɪʃ(ə)n] [singular, noun]

penetracja

m284ded67bf52af14_1498042768091_0
pine, pines [pʌɪn] [singular, noun]
pine, pines [pʌɪn] [singular, noun]

sosna

m284ded67bf52af14_1498042845970_0
plant, plants [plɑːnt] [singular, noun]
plant, plants [plɑːnt] [singular, noun]

roślina

m284ded67bf52af14_1498042924027_0
prohibition [prəʊɪˈbɪʃ(ə)n] [singular, noun]
prohibition [prəʊɪˈbɪʃ(ə)n] [singular, noun]

zakaz

m284ded67bf52af14_1498043061155_0
raised stand, raised stands [reɪzd stand] [singular, noun]
raised stand, raised stands [reɪzd stand] [singular, noun]

ambona

m284ded67bf52af14_1498043123890_0
registrar [ˌrɛdʒɪˈstrɑː] [singular, noun]
registrar [ˌrɛdʒɪˈstrɑː] [singular, noun]

sekretarz

m284ded67bf52af14_1498043220806_0
rumble [ˈrʌmb(ə)l] [verb]
rumble [ˈrʌmb(ə)l] [verb]

rechtać

m284ded67bf52af14_1498043300645_0
scare [skɛː] [verb]
scare [skɛː] [verb]

płoszyć

m284ded67bf52af14_1498043409736_0
shelter, shelters [ˈʃɛltə] [singular, noun]
shelter, shelters [ˈʃɛltə] [singular, noun]

wiata

m284ded67bf52af14_1498043531878_0
smack [smak] [singular, noun]
smack [smak] [singular, noun]

ciamkanie

m284ded67bf52af14_1498043605845_0
social network [ˈsəʊʃ(ə)l ˈnɛtwəːk] [singular, noun]
social network [ˈsəʊʃ(ə)l ˈnɛtwəːk] [singular, noun]

portal społecznościowy

m284ded67bf52af14_1498043680924_0
sounds of nature [saʊndz ɒv ˈneɪtʃə] [phrase]
sounds of nature [saʊndz ɒv ˈneɪtʃə] [phrase]

dźwięki przyrody

m284ded67bf52af14_1498043745605_0
source, sources [sɔːs] [singular, noun]
source, sources [sɔːs] [singular, noun]

źródło

m284ded67bf52af14_1498043835111_0
species [ˈspiːʃɪz] [singular, noun]
species [ˈspiːʃɪz] [singular, noun]

gatunek

m284ded67bf52af14_1498043966189_0
spruce, spruces [spruːs] [singular, noun]
spruce, spruces [spruːs] [singular, noun]

świerk

m284ded67bf52af14_1498044035250_0
stag [staɡ] [singular, noun]
stag [staɡ] [singular, noun]

rogacz

m284ded67bf52af14_1498044089219_0
storage‑feeder, storage‑feeders [ˈstɔːrɪdʒ ˈfiːdə] [singular, noun]
storage‑feeder, storage‑feeders [ˈstɔːrɪdʒ ˈfiːdə] [singular, noun]

paśnik‑magazyn

m284ded67bf52af14_1498044156384_0
stray [stre] [verb]
stray [stre] [verb]

zbaczać

m284ded67bf52af14_1498044228387_0
terrain [tɛˈreɪn] [singular, noun]
terrain [tɛˈreɪn] [singular, noun]

teren

m284ded67bf52af14_1498044321714_0
tree stand, tree stands [triː stand] [singular, noun]
tree stand, tree stands [triː stand] [singular, noun]

drzewostan

m284ded67bf52af14_1498044444545_0
understorey [ˈʌndəstɔːri] [singular, noun]
understorey [ˈʌndəstɔːri] [singular, noun]

podszyt

m284ded67bf52af14_1498044520519_0
understorey and treetop [ˈʌndəstɔːri ənd ˈtriːtɒp] [phrase]
understorey and treetop [ˈʌndəstɔːri ənd ˈtriːtɒp] [phrase]

podszyt i korona drzewa

m284ded67bf52af14_1498044615603_0
warning [ˈwɔːnɪŋ] [singular, noun]
warning [ˈwɔːnɪŋ] [singular, noun]

ostrzeżenie

webpage, webpages [wɛbpeɪdʒ] [singular, noun]
webpage, webpages [wɛbpeɪdʒ] [singular, noun]

strona internetowa

whine [wʌɪn] [si**ngular, noun]
whine [wʌɪn] [si**ngular, noun]

kwik