Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RobQjSGOR4JyK1

E-resource FORESTRY

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Selling firewood

1. Film in the standard version.

R1NbSnVMptmr51
On the appointed sales day, a client comes to the forestry office. He wants to buy 5 meters of deciduous pulpwood and 5 meters of coniferous firewood. The forester calculates the price of the wood using the retail price list approved by the forest inspectorate. W wyznaczonym dniu sprzedaży drewna, do kancelarii leśnictwa zgłasza się klient. Chce kupić 5 metrów papierówki liściastej i 5 metrów drewna iglastego opałowego. Leśniczyna wylicza cenę stosując zatwierdzony przez nadleśniczego cennik detaliczny.

2. Film with subtitles.

m0858ff3dd1859825_1497373101641_0
RmGF88MnYCKoj1
On the appointed sales day, a client comes to the forestry office. He wants to buy 5 meters of deciduous pulpwood and 5 meters of coniferous firewood. The forester calculates the price of the wood using the retail price list approved by the forest inspectorate. W wyznaczonym dniu sprzedaży drewna, do kancelarii leśnictwa zgłasza się klient. Chce kupić 5 metrów papierówki liściastej i 5 metrów drewna iglastego opałowego. Leśniczyna wylicza cenę stosując zatwierdzony przez nadleśniczego cennik detaliczny.
m0858ff3dd1859825_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m0858ff3dd1859825_1497350678958_0
R1YIgU1kv0pAQ1
On the appointed sales day, a client comes to the forestry office. He wants to buy 5 meters of deciduous pulpwood and 5 meters of coniferous firewood. The forester calculates the price of the wood using the retail price list approved by the forest inspectorate. W wyznaczonym dniu sprzedaży drewna, do kancelarii leśnictwa zgłasza się klient. Chce kupić 5 metrów papierówki liściastej i 5 metrów drewna iglastego opałowego. Leśniczyna wylicza cenę stosując zatwierdzony przez nadleśniczego cennik detaliczny.
m0858ff3dd1859825_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m0858ff3dd1859825_1497373163121_0
R1OAG330AO2vQ1
On the appointed sales day, a client comes to the forestry office. He wants to buy 5 meters of deciduous pulpwood and 5 meters of coniferous firewood. The forester calculates the price of the wood using the retail price list approved by the forest inspectorate. W wyznaczonym dniu sprzedaży drewna, do kancelarii leśnictwa zgłasza się klient. Chce kupić 5 metrów papierówki liściastej i 5 metrów drewna iglastego opałowego. Leśniczyna wylicza cenę stosując zatwierdzony przez nadleśniczego cennik detaliczny.
m0858ff3dd1859825_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RnmwWt6YmFapj1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 2
RsTZJiclcLghZ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497274101782_0

A forest management plan

Rk3Sww4MwVdLj1
The animation introduces the contents of a forest management plan, which is the main document that determines the rules of commercial activities in a forest inspectorate. Animacja przybliża zawartość Planu urządzenia lasu, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady zabiegów gospodarczych w nadleśnictwie.
classicmobile
Exercise 3
R1TtCYI5y1d3S1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497275655300_0

Calculating wood mass for harvesting

R10SRhrnJAGGH1
The animation shows what a forester does to calculate wood mass. Animacja przedstawia czynności, które wykonuje leśniczy w celu obliczenia masy drewna.
classicmobile
Exercise 4
RIYuaz25hGQC21
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497275861398_0

Measuring the diameter at breast height and the height in the tree stand

A forester instructs an intern how to measure the diameter at breast height of standing trees. The forester presents a caliper and informs that the measurement of the diameter at breast height is an element of stock survey, necessary to establish the growing stock. The height is measured with a clinometer and a measuring tape, or by cutting down a few trees and taking direct measurements.

Leśniczy instruuje praktykantkę w jaki sposób dokonuje się pomiaru pierśnicy drzew stojących. Prezentuje tzw. klupę, czyli średnicomierz. Leśniczy zwraca uwagę, że pomiar pierśnicy to element wykonania szacunków brakarskich, niezbędnych do określenia zasobności na hektar. Wysokość mierzy się za pomocą wysokościomierza i taśmy, lub ścinając kilka drzew i dokonuje pomiaru bezpośredniego.

m0858ff3dd1859825_1531126402509_0

Forester: Today, I will acquaint you with the practical side of taking measurements in tree stands during stock surveym0858ff3dd1859825_1497279637332_0stock survey. General information on each tree stand, i.e. height, indexm0858ff3dd1859825_1497279718401_0index, growing stock and many other, is written down in the valuation descriptionm0858ff3dd1859825_1497279733582_0valuation description of the forest. However, when planning the harvestm0858ff3dd1859825_1497279738479_0harvestof wood material, we can’t use descriptive data. We need to take measurements of the height of the tree stand and thediameter at breast heightm0858ff3dd1859825_1497279743621_0diameter at breast height, and decide what assortments we will obtain.

Intern: Do we always need to measure all of the trees?

Forester: The traditional measurement of the diameter with a caliperm0858ff3dd1859825_1497279748379_0caliper is the most accurate method. We embrace the tree with the caliperm0858ff3dd1859825_1497279753543_0caliper at the height of about 130m above ground. The results are written in the field diarym0858ff3dd1859825_1497279762480_0diary. Then, we measure the height for individual thickness classes. We use the clinometerm0858ff3dd1859825_1497279767416_0clinometer to measure the height. The measurement consists of measuring about 20 linear meters from the stump and reading the result on the appropriate scale. First, we look at the butt logm0858ff3dd1859825_1497279772536_0butt log and then at the top. The sum of these two measurements gives us the height of the tree. In case of doubts, we can always take the measurements by cutting down the tree and measuring it with a measuring tape along the trunk.

Intern: What mistakes should we avoid?

Forester: Firstly, the measurements of height need to be taken in representative parts of the tree stand, and with a verified true measurement. A 1m error in height can overestimate the mass by about 7% per ha. Secondly, in pine tree stands of the IV and V class, we check whether there is butt log rotm0858ff3dd1859825_1497279777622_0rot. If there is, we need to increase the percentage of the stacked assortments at the expense of sawmill wood. And thirdly, in younger age classes we use combined methods. We measure part of the tree stand with a caliper and compare the result with the data obtained by the computer .

classicmobile
Exercise 5
R16RBvWFRSOCm1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497279637332_0
m0858ff3dd1859825_1497279718401_0
m0858ff3dd1859825_1497279733582_0
m0858ff3dd1859825_1497279738479_0
m0858ff3dd1859825_1497279743621_0
m0858ff3dd1859825_1497279748379_0
m0858ff3dd1859825_1497279753543_0
m0858ff3dd1859825_1497279762480_0
m0858ff3dd1859825_1497279767416_0
m0858ff3dd1859825_1497279772536_0
m0858ff3dd1859825_1497279777622_0
m0858ff3dd1859825_1497358683488_0

Stock survey at a felling site using the single‑tree method

The hypertext material is a dialogue between a forester and a deputy forester. The forester informs the deputy forester that they have to take stock survey in the pine tree stand of age class V, at felling site IB. The deputy forester prepares the field diary, where data will be entered from the recorder. They decide what needs to be done.

Hipertekst jest dialogiem leśniczego z podleśniczyną. Leśniczy informuje podleśniczynę, że muszą dzisiaj wykonać szacunki brakarskie w drzewostanie sosnowym piątej klasy wieku, w rębni IB. Podleśniczyna przygotowuje raptularz terenowy, z którego dane zostaną wprowadzone do rejestratora. Ustalają, co należy zrobić.

m0858ff3dd1859825_1531126760943_0

Forester: Good morning, miss Barbara.

Deputy forester: Hello, mister forester.

Forester: We are gathering the equipment we need in the officem0858ff3dd1859825_1497292341857_0office and then we are going to district 512d. There, we will take stock surveym0858ff3dd1859825_1497279637332_0stock survey using the single‑tree methodm0858ff3dd1859825_1497292330786_0single‑tree method in the tree stand of age class V at felling site IB. You will write down the diameters at breast heightm0858ff3dd1859825_1497279743621_0diameters at breast height in the diarym0858ff3dd1859825_1497279762480_0diary. Then, we will measure the height for individual thickness classes. When providing the diameter at breast height, I will also provide the quality class of the sawmill wood, or the pine plywoodm0858ff3dd1859825_1497292307534_0plywood. Maybe you would be tempted to determine the percentage of the stacked assortmentsm0858ff3dd1859825_1497292302003_0assortments in the whole mass, with a division into pulpwoodm0858ff3dd1859825_1497292294450_0pulpwood S2a and firewoodm0858ff3dd1859825_1497292283746_0firewood S4?

Deputy forester: In my opinion, we should assume 20% of the stacked assortments with a division into 15% of pulpwood and 5% of firewood.

Forester: I agree. That’s a good estimation. Even more so that the division of the stacked assortments was the same in the previous plot.

Deputy forester: The height from the field height measurement practically doesn’t differ from the one stated in the valuation descriptionm0858ff3dd1859825_1497279733582_0valuation description. Maybe we should take the measurement one more time?

Forester: There is no need. However, for the most numerous thickness classes we will cut down some trees and measure the length of the trunks. Ready field materials will be processed in therecorderm0858ff3dd1859825_1497292272551_0recorderusing the stock surveyorm0858ff3dd1859825_1497292265719_0stock surveyor program. Then, we will send the data to the National Forest Information System.

Deputy forester: Almost all of the information has already been entered into the recorder. Please, have a look** and check if we can enter the data into the system.

m0858ff3dd1859825_1497292341857_0
m0858ff3dd1859825_1497292338305_0
m0858ff3dd1859825_1497292390881_0
classicmobile
Exercise 6
R14heBxfe9AMX1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497292330786_0
m0858ff3dd1859825_1497292326285_0
m0858ff3dd1859825_1497292312053_0
m0858ff3dd1859825_1497292307534_0
m0858ff3dd1859825_1497292302003_0
m0858ff3dd1859825_1497292294450_0
m0858ff3dd1859825_1497292283746_0
m0858ff3dd1859825_1497292278430_0
m0858ff3dd1859825_1497292272551_0
m0858ff3dd1859825_1497292265719_0
m0858ff3dd1859825_1497276038098_0

Calculating the surface area of a working plot using the traditional method

The hypertext material is an office instruction. A forester commissions measuring the area of the cut out shelter wood at felling site III B. The forester informs the deputy forester how to measure the surface area.

Hipertekst jest dyspozycją w kancelarii. Leśniczy zleca wykonanie pomiaru powierzchni wyciętych gniazd w rębni III B. Informuje w jaki sposób podleśniczy ma zmierzyć powierzchnię.

m0858ff3dd1859825_1531126536542_0

Dear miss Barbara,

Please, go to the aream0858ff3dd1859825_1497302764422_0area in district 136b tomorrow to measure the 4 cut out shelter woodm0858ff3dd1859825_1497302754287_0shelter wood at felling sitem0858ff3dd1859825_1497302748645_0felling site IIIb. That way, we will be able to calculate the amount of mesh netm0858ff3dd1859825_1497302736917_0mesh net needed for the enclosuresm0858ff3dd1859825_1497302733680_0enclosures.

It’s easy with the first shelter wood. The two borders there are drawn by drainage ditchesm0858ff3dd1859825_1497302728712_0drainage ditches of equal length. That will give us a shapely square. Unfortunately, the other two pieces of the shelter wood aren’t regular rectangles. They are more elliptical. As a result, we have to measure the longer and shorter diameter. Then, the data needs to be substituted into a geometrical formula. The last shelter wood is a circle, so we need to measure the radius. Here comes geometry again! Once you are back at the officem0858ff3dd1859825_1497292341857_0office, thanks to the obtained data, we will calculate the surface area of the two pieces of shelter wood and their circumference.

Miss Barbara, please, remember that we always need to verify the measurementm0858ff3dd1859825_1497302614191_0measurementtaken with a GPS. It has happened before that when the sky is cloudy, the obtained resultsm0858ff3dd1859825_1497302609415_0results are inaccurate. Verification is done traditionally: using measuring tapem0858ff3dd1859825_1497302603612_0measuring tape. Please, take it with you.

See you tomorrow.

classicmobile
Exercise 7
RkQD1L5soezip1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m0858ff3dd1859825_1497302764422_0
m0858ff3dd1859825_1497302754287_0
m0858ff3dd1859825_1497302748645_0
m0858ff3dd1859825_1497302736917_0
m0858ff3dd1859825_1497302733680_0
m0858ff3dd1859825_1497302728712_0
m0858ff3dd1859825_1497302618223_0
m0858ff3dd1859825_1497302614191_0
m0858ff3dd1859825_1497302609415_0
m0858ff3dd1859825_1497302603612_0
m0858ff3dd1859825_1497304404977_0

Gallery

m0858ff3dd1859825_1497305016374_0
m0858ff3dd1859825_1497587652104_0
m0858ff3dd1859825_1497587668988_0

Word search

RX84YZgduRpbV11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m0858ff3dd1859825_1499032318800_0
m0858ff3dd1859825_1497304851566_0

Dictionary

altimeter [ˈaltɪmiːtə] [singular, noun]
altimeter [ˈaltɪmiːtə] [singular, noun]

wysokościomierz

m0858ff3dd1859825_1497305024756_0
area, areas [ˈɛːrɪə][singular, noun]
area, areas [ˈɛːrɪə][singular, noun]

powierzchnia

m0858ff3dd1859825_1497305028963_0
assortment [əˈsɔːtm(ə)nt][singular, noun]
assortment [əˈsɔːtm(ə)nt][singular, noun]

sortyment

m0858ff3dd1859825_1497335091175_0
beech, beeches [biːtʃ] [singular, noun]
beech, beeches [biːtʃ] [singular, noun]

buk

m0858ff3dd1859825_1497335096649_0
butt log [bʌt lɒɡ][singular, noun]
butt log [bʌt lɒɡ][singular, noun]

odziomek

m0858ff3dd1859825_1497335101839_0
butt log rot [bʌt lɒɡ rɒt][phrase]
butt log rot [bʌt lɒɡ rɒt][phrase]

zginilizna odziomkowa

m0858ff3dd1859825_1497336395332_0
caliper, calipers [ˈkalɪpə][singular, noun]
caliper, calipers [ˈkalɪpə][singular, noun]

klupa, średnicomierz

m0858ff3dd1859825_1497336426296_0
central diameter [ˈsɛntr(ə)l dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]
central diameter [ˈsɛntr(ə)l dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]

średnica środkowa

m0858ff3dd1859825_1497336435646_0
coniferous [kəˈnɪfərəs][adjective]
coniferous [kəˈnɪfərəs][adjective]

iglasty

m0858ff3dd1859825_1497951440522_0
deciduous [dɪˈsɪdjʊəs][adjective]
deciduous [dɪˈsɪdjʊəs][adjective]

liściasty

m0858ff3dd1859825_1498034118450_0
diameter at breast height [dʌɪˈamɪtə ət brɛst hʌɪt] [phrase]
diameter at breast height [dʌɪˈamɪtə ət brɛst hʌɪt] [phrase]

pierśnica

m0858ff3dd1859825_1498034373932_0
diary, diaries [ˈdʌɪəri] [singular, noun]
diary, diaries [ˈdʌɪəri] [singular, noun]

raptularz

m0858ff3dd1859825_1498035315140_0
dissertation [ˌdɪsəˈteɪʃ(ə)n] [singular, noun]
dissertation [ˌdɪsəˈteɪʃ(ə)n] [singular, noun]

elaborat

m0858ff3dd1859825_1498035530169_0
drainage ditch, drainage ditches [ˈdreɪnɪdʒ dɪtʃ] [phrase]
drainage ditch, drainage ditches [ˈdreɪnɪdʒ dɪtʃ] [phrase]

rów melioracyjny

m0858ff3dd1859825_1498035725028_0
enclosure, enclosures [ɛnˈkləʊʒə] [singular, noun]
enclosure, enclosures [ɛnˈkləʊʒə] [singular, noun]

grodzenie

m0858ff3dd1859825_1498035827118_0
felling site, felling sites [fɪlɪŋ fɛlɪŋ sʌɪt] [phrase]
felling site, felling sites [fɪlɪŋ fɛlɪŋ sʌɪt] [phrase]

rębnia

m0858ff3dd1859825_1498035902878_0
firewood [ˈfʌɪəwʊd] [singular, noun]
firewood [ˈfʌɪəwʊd] [singular, noun]

drewno opałowe, opał

m0858ff3dd1859825_1498036288086_0
forest inspectorate, forest inspectorates [ˈfɒrɪst ɪnˈspɛktərət] [singular, noun]
forest inspectorate, forest inspectorates [ˈfɒrɪst ɪnˈspɛktərət] [singular, noun]

nadleśnictwo

m0858ff3dd1859825_1498037317754_0
forest management [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt] [phrase]
forest management [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt] [phrase]

gospodarka leśna

m0858ff3dd1859825_1498037463889_0
Forest Management and Geodesy Bureau [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt ənd dʒɪˈɒdɪsi ˈbjʊərəʊ] [phrase]
Forest Management and Geodesy Bureau [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt ənd dʒɪˈɒdɪsi ˈbjʊərəʊ] [phrase]

Biuro Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej

m0858ff3dd1859825_1498037585993_0
forest management plan [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt plan] [phrase]
forest management plan [ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt plan] [phrase]

plan urządzenia lasu

m0858ff3dd1859825_1498038179960_0
forestry, forestries [ˈfɒrɪstri] [singular, noun]
forestry, forestries [ˈfɒrɪstri] [singular, noun]

leśnictwo

m0858ff3dd1859825_1498038180171_0
graduated scale [ˈɡradjʊeɪtɪd skeɪl] [singular, noun]
graduated scale [ˈɡradjʊeɪtɪd skeɪl] [singular, noun]

listwa z podziałką

m0858ff3dd1859825_1498038357148_0
harvest [ˈhɑːvɪst] [singular, noun]
harvest [ˈhɑːvɪst] [singular, noun]

pozyskanie

m0858ff3dd1859825_1498038512559_0
height [dreɪn] [singular, noun]
height [dreɪn] [singular, noun]

wysokość

m0858ff3dd1859825_1498038693826_0
index, indexes [ˈɪndɛks] [singular, noun]
index, indexes [ˈɪndɛks] [singular, noun]

bonitacja

m0858ff3dd1859825_1498038800708_0
lower diameter [ˈləʊə dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]
lower diameter [ˈləʊə dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]

średnica dolna

m0858ff3dd1859825_1498038885595_0
main scale [meɪn skeɪl] [phrase]
main scale [meɪn skeɪl] [phrase]

ramię stałe

m0858ff3dd1859825_1498038979273_0
map, maps [map][singular, noun]
map, maps [map][singular, noun]

mapa

m0858ff3dd1859825_1498039057621_0
measuring direction [ˈmɛʒərɪŋ dɪˈrɛkʃ(ə)n] [phrase]
measuring direction [ˈmɛʒərɪŋ dɪˈrɛkʃ(ə)n] [phrase]

kierunek pomiaru

m0858ff3dd1859825_1498039065229_0
measuring tape, measuring tapes [ˈmɛʒərɪŋˌteɪp][singular, noun]
measuring tape, measuring tapes [ˈmɛʒərɪŋˌteɪp][singular, noun]

taśma miernicza

m0858ff3dd1859825_1498039072609_0
mesh net, mesh nets [mɛʃ nɛt] [singular, noun]
mesh net, mesh nets [mɛʃ nɛt] [singular, noun]

siatka

m0858ff3dd1859825_1498039080933_0
Nature Conservation Program [ˈneɪtʃə kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ˈprəʊɡram] [phrase]
Nature Conservation Program [ˈneɪtʃə kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ˈprəʊɡram] [phrase]

Program Ochrony Przyrody

m0858ff3dd1859825_1498039521057_0
nominal diameter [ˈnɒmɪn(ə)l dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]
nominal diameter [ˈnɒmɪn(ə)l dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]

średnica znamionowa

m0858ff3dd1859825_1498039528624_0
obligatory [əˈblɪɡət(ə)ri] [adjective]
obligatory [əˈblɪɡət(ə)ri] [adjective]

obligatoryjny

m0858ff3dd1859825_1498039534495_0
office, offices [ˈɒfɪs] [singular, noun]
office, offices [ˈɒfɪs] [singular, noun]

kancelaria

m0858ff3dd1859825_1498039541251_0
pine, pines [pʌɪn] [singular, noun]
pine, pines [pʌɪn] [singular, noun]

sosna

m0858ff3dd1859825_1498039546364_0
plywood [ˈplʌɪwʊd][singular, noun]
plywood [ˈplʌɪwʊd][singular, noun]

sklejka

m0858ff3dd1859825_1498039552067_0
pulpwood [ˈpʌlpwʊd] [singular, noun]
pulpwood [ˈpʌlpwʊd] [singular, noun]

papierówka

m0858ff3dd1859825_1498039557316_0
qualities ['kwɔlɪtɪz] [plural, noun]
qualities ['kwɔlɪtɪz] [plural, noun]

walory

m0858ff3dd1859825_1498039563317_0
recorder, recorders [rɪˈkɔːdə] [singular, noun]
recorder, recorders [rɪˈkɔːdə] [singular, noun]

rejestrator

m0858ff3dd1859825_1498039568306_0
result, results [rɪˈzʌlt] [singular, noun]
result, results [rɪˈzʌlt] [singular, noun]

wynik

m0858ff3dd1859825_1498039574437_0
rot [rɒt] [singular, noun]
rot [rɒt] [singular, noun]

zgnilizna

m0858ff3dd1859825_1498039581371_0
shelterwood [ˈʃɛltəwʊd] [singular, noun]
shelterwood [ˈʃɛltəwʊd] [singular, noun]

gniazdo

m0858ff3dd1859825_1498039587604_0
single‑tree method [ˈsɪŋɡ(ə)ltriː ˈmɛθəd] [phrase]
single‑tree method [ˈsɪŋɡ(ə)ltriː ˈmɛθəd] [phrase]

metoda posztuczna

m0858ff3dd1859825_1498039593364_0
site, sites [sʌɪt] [singular, noun]
site, sites [sʌɪt] [singular, noun]

użytek

m0858ff3dd1859825_1498040509505_0
sliding scale [ˈslʌɪdɪŋ skeɪl] [phrase]
sliding scale [ˈslʌɪdɪŋ skeɪl] [phrase]

ramię przesuwne

m0858ff3dd1859825_1498040523491_0
solid wood [ˈsɒlɪd wʊd] [phrase]
solid wood [ˈsɒlɪd wʊd] [phrase]

lite drewno

m0858ff3dd1859825_1498040530465_0
stere, steres [stɪə] [singular, noun]
stere, steres [stɪə] [singular, noun]

metr przestrzenny

m0858ff3dd1859825_1498040550545_0
stock issue confirmation, stock issue confirmations [stɒk ˈɪʃuː kɒnfəˈmeɪʃ(ə)n][phrase]
stock issue confirmation, stock issue confirmations [stɒk ˈɪʃuː kɒnfəˈmeɪʃ(ə)n][phrase]

asygnata

m0858ff3dd1859825_1498040556839_0
stock survey [stɒk ˈsəːveɪ] [singular, noun]
stock survey [stɒk ˈsəːveɪ] [singular, noun]

szacunek brakarski

m0858ff3dd1859825_1498040577306_0
stock surveyor [stɒk səˈveɪə] [singular, noun]
stock surveyor [stɒk səˈveɪə] [singular, noun]

brakarz

m0858ff3dd1859825_1498040584585_0
tabular summary [ˈtabjʊlə ˈsʌm(ə)ri][phrase]
tabular summary [ˈtabjʊlə ˈsʌm(ə)ri][phrase]

zestawienie tabelaryczne

m0858ff3dd1859825_1498040592268_0
top, tops [tɒp] [singular, noun]
top, tops [tɒp] [singular, noun]

czubek

m0858ff3dd1859825_1498040597481_0
upper diameter [ˈʌpə dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]
upper diameter [ˈʌpə dʌɪˈamɪtə] [singular, noun]

średnica górna

m0858ff3dd1859825_1498040602617_0
valuation [valjʊˈeɪʃ(ə)n] [singular, noun]
valuation [valjʊˈeɪʃ(ə)n] [singular, noun]

taksowanie

m0858ff3dd1859825_1498040607582_0
valuation description [valjʊˈeɪʃ(ə)n dɪˈskrɪpʃ(ə)n] [singular, noun]
valuation description [valjʊˈeɪʃ(ə)n dɪˈskrɪpʃ(ə)n] [singular, noun]

opis taksacyjny

m0858ff3dd1859825_1498041942339_0
volume [ˈvɒljuːm][singular, noun]
volume [ˈvɒljuːm][singular, noun]

miąższość

m0858ff3dd1859825_1498042010047_0
wood [wʊd] [singular, noun]
wood [wʊd] [singular, noun]

drewno

m0858ff3dd1859825_1498042080979_0
wood mass [wʊd mas] [phrase]
wood mass [wʊd mas] [phrase]

masa drewna

m0858ff3dd1859825_1498042156953_0
wood material [wʊd məˈtɪərɪəl] [phrase]
wood material [wʊd məˈtɪərɪəl] [phrase]

surowiec drewna