Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RobQjSGOR4JyK1

E-resource FORESTRY

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Responsibilities of the forest service team during raw material harvesting

1. Film in the standard version.

R1NQF8v3uJAdu1
The forester and the deputy forester summarize the inspection of the proper preparation and protection of the felling site. They have checked if warning boards were placed on the spot. They have also checked if the workers were wearing protective clothing and hard hats. They have also checked the distances between working groups and the first aid kit. They write down whether the difficult and dangerous trees were removed first. They also talk about the quantity and assortment of the received wood. Leśniczy z podleśniczyną podsumowują kontrolę prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia obszaru zrębu. Sprawdzili, czy zamontowano tablicę ostrzegającą. Sprawdzają też odzież ochronną, kaski, odległości między grupami roboczymi, apteczkę. Odnotowują czy w pierwszej kolejności usunięto drzewa trudne i niebezpieczne. Zliczają ilość i sortyment odebranego drewna.

2. Film with subtitles.

mf02ff730e8f370da_1497373101641_0
RSfoWcEttHNgp1
The forester and the deputy forester summarize the inspection of the proper preparation and protection of the felling site. They have checked if warning boards were placed on the spot. They have also checked if the workers were wearing protective clothing and hard hats. They have also checked the distances between working groups and the first aid kit. They write down whether the difficult and dangerous trees were removed first. They also talk about the quantity and assortment of the received wood. Leśniczy z podleśniczyną podsumowują kontrolę prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia obszaru zrębu. Sprawdzili, czy zamontowano tablicę ostrzegającą. Sprawdzają też odzież ochronną, kaski, odległości między grupami roboczymi, apteczkę. Odnotowują czy w pierwszej kolejności usunięto drzewa trudne i niebezpieczne. Zliczają ilość i sortyment odebranego drewna.
mf02ff730e8f370da_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

mf02ff730e8f370da_1497350678958_0
RIgOl329pBbk01
The forester and the deputy forester summarize the inspection of the proper preparation and protection of the felling site. They have checked if warning boards were placed on the spot. They have also checked if the workers were wearing protective clothing and hard hats. They have also checked the distances between working groups and the first aid kit. They write down whether the difficult and dangerous trees were removed first. They also talk about the quantity and assortment of the received wood. Leśniczy z podleśniczyną podsumowują kontrolę prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia obszaru zrębu. Sprawdzili, czy zamontowano tablicę ostrzegającą. Sprawdzają też odzież ochronną, kaski, odległości między grupami roboczymi, apteczkę. Odnotowują czy w pierwszej kolejności usunięto drzewa trudne i niebezpieczne. Zliczają ilość i sortyment odebranego drewna.
mf02ff730e8f370da_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

mf02ff730e8f370da_1497373163121_0
Rw9xRVqDAkk1n1
The forester and the deputy forester summarize the inspection of the proper preparation and protection of the felling site. They have checked if warning boards were placed on the spot. They have also checked if the workers were wearing protective clothing and hard hats. They have also checked the distances between working groups and the first aid kit. They write down whether the difficult and dangerous trees were removed first. They also talk about the quantity and assortment of the received wood. Leśniczy z podleśniczyną podsumowują kontrolę prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia obszaru zrębu. Sprawdzili, czy zamontowano tablicę ostrzegającą. Sprawdzają też odzież ochronną, kaski, odległości między grupami roboczymi, apteczkę. Odnotowują czy w pierwszej kolejności usunięto drzewa trudne i niebezpieczne. Zliczają ilość i sortyment odebranego drewna.
mf02ff730e8f370da_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RtuBthrXI9uIe1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 2
R1ZWfZ6s3yHrJ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497274101782_0

Wood classification

R183WCwSVpkN41
The animation presents wood classification. Animacja przedstawia klasyfikacje drewna.
classicmobile
Exercise 3
R1HWL7f3CwpTL1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497275655300_0

Major products and by‑products

RVhcj4ehpZp2Z1
The animation presents the main division of forest products into major ones (wood) and by-products. Materiał przedstawia podział użytków leśnych na główne - drewno i uboczne.
classicmobile
Exercise 4
RBg1tHXdb1ZrQ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497275861398_0

Selecting transport means for the wood assortment

The hypertext material is a dialogue between a forester and a client. The client has bought sawmill coniferous long log and sawmill logs of deciduous wood. The client is asking the forester about the type of transport that should be ordered for the wood. The forester explains the differences between vehicles used for different assortments.

Hipertekst jest dialogiem leśniczego i klientki. Klientka kupiła drewno tartaczne iglaste dłużycowe oraz drewno tartaczne liściaste kłodowane. Pyta leśniczego jaki transport zamówić do wywozu. Leśniczy wyjaśnia różnice między pojazdami do poszczególnych sortymentów.

mf02ff730e8f370da_1531126402509_0

Client: Good morning, mister forester.

Forester: Good morning. How can I help you?

Client: I have just visited the bank where I have paid all of the fees for the wood prepared for me. Could you please tell me what transportmf02ff730e8f370da_1497279637332_0transport I should ordermf02ff730e8f370da_1497279718401_0order?

Forester: Long sawmill log wood will need a stake vehicle with a semitrailermf02ff730e8f370da_1497279738479_0semitrailer and a hydraulicmf02ff730e8f370da_1497279748379_0hydraulic cranemf02ff730e8f370da_1497279743621_0crane. The vehicle will transport all of the wood you have purchased in a single trip.

Client: That’s great news. And what about the log wood?

Forester: For the deciduous logged wood, you will need a car with a trailer with stakesmf02ff730e8f370da_1497279733582_0stakes, and a hydraulic crane.

Client: And why can’t I use a single vehicle?

Forester: The sawmill pine wood consists of pieces up to 14 linear meters long. Whereas the deciduous loggedmf02ff730e8f370da_1497279753543_0logged wood is shorter: 4.5 to 6.5 linear meters long. The logged wood will be transported by car where the stakes are more densely placed. This allows for the transport of stack assortments 2.5 linear meters long, or longer.

Client: Mister forester, I have already pre‑arranged a car to transport the pine wood. The drivermf02ff730e8f370da_1497279762480_0driver will call you tomorrow morning. As for the car for the short assortment, I would be grateful if you could recommend a carriermf02ff730e8f370da_1497279767416_0carrierto me. By the way, was ordering log wood the right thing to do? If I hadn’t, one transport would be enough.

Forester: It was definitely the right thing to do. Now, you don’t have to manipulate the needed lengths at the squaremf02ff730e8f370da_1497279772536_0square after transport. According to my calculations, the logs will all be taken in a single trip. Here are the phone numbers of a few carriers. I highly recommend them. They are all worth calling.

Client: Thank you and see you.

Forester: Goodbye. I’ll be waiting for the carriers to contact me.

classicmobile
Exercise 5
R2N1dE54CcPDC1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497279637332_0
mf02ff730e8f370da_1497279718401_0
mf02ff730e8f370da_1497279733582_0
mf02ff730e8f370da_1497279738479_0
mf02ff730e8f370da_1497279743621_0
mf02ff730e8f370da_1497279748379_0
mf02ff730e8f370da_1497279753543_0
mf02ff730e8f370da_1497279762480_0
mf02ff730e8f370da_1497279767416_0
mf02ff730e8f370da_1497279772536_0
mf02ff730e8f370da_1497358683488_0

Planning cuts in intial and final harvesting sites

A forester explains the method of harvesting mass in final and initial harvesting cuts in the current forest management plan. The forester informs that the area of the initial harvesting cuts proposed by the deputy forester needs to be increased by about one tenth of the area’s size. Together with the deputy forester they take into consideration the urgency of the intermediate treatments and select the appropriate area. They verify the harvested mass.

Leśniczy wyjaśnia zasadę naboru masy w cięciach przedrębnych i rębnych i w aktualnym planie urządzania lasu. Informuje, że zaproponowany przez podleśniczynę rozmiar powierzchniowy cięć przedrębnych trzeba zwiększyć do minimum 1/10 rozmiaru operatowego. Wspólnie z podleśniczyną uwzględniają pilność zabiegów i dobierają powierzchnię. Weryfikują otrzymany etat masowy.

mf02ff730e8f370da_1531126760943_0

Forester: Miss Barbara, have you prepared the area report for the initial harvestingmf02ff730e8f370da_1497292338305_0initial harvestingsitesmf02ff730e8f370da_1497292341857_0sites according to the urgency of the intermediate treatmentsmf02ff730e8f370da_1497292330786_0intermediate treatments?

Deputy forester: Yes, I have the report. It seems that on the selected areas we have a large mass to harvestmf02ff730e8f370da_1497292312053_0harvest.

Forester: I have expected that. I think we will obtain the needed massmf02ff730e8f370da_1497292326285_0mass size faster than the needed area size.

Deputy forester: Really? Why?

Forester: It’s the result of the species compositionsmf02ff730e8f370da_1497292307534_0species compositions on the post‑arable landsmf02ff730e8f370da_1497292302003_0post‑arable lands with a lot of larch, spruce and pine. However, we have to add some area from the initial harvesting sites to obtain one tenth of the area size.

Deputy forester: What districts do you suggest?

Forester: I went once more to districts 123b, 135d and 154c yesterday. That’s a total area of 45 ha with early thinningmf02ff730e8f370da_1497292294450_0thinning to be done. We have to go there next year to harvest birch and alder. I have done the last treatment too lightly. I see it now. The beech needs more light.

Deputy forester: After adding those areas, the area size will be right. But as far as the mass is concerned, we will have 300 cubic meters too much in the finalmf02ff730e8f370da_1497292283746_0final and initial harvesting sites.

Forester: That’s why we will cross out felling site 314d at the final harvesting site from our proposal. That way we will obtain the right mass and area size in the initial and final harvesting sites.

Deputy forester: Why should we do it that way?

Forester: Because the most important thing is to correctly tend to the younger age classesmf02ff730e8f370da_1497292278430_0age classes II and III. Our task is to create the optimal conditions for the growth and mass acquisition of the growing trees. It’s not a problem to leave mature tree stands standing for a year or two. In mature tree stands, we mainly monitor the sanitary conditions and maintain the cover and the stocking.

mf02ff730e8f370da_1497292341857_0
mf02ff730e8f370da_1497292338305_0
mf02ff730e8f370da_1497292390881_0
classicmobile
Exercise 6
R1OFN9kOuxcJ51
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497292330786_0
mf02ff730e8f370da_1497292326285_0
mf02ff730e8f370da_1497292312053_0
mf02ff730e8f370da_1497292307534_0
mf02ff730e8f370da_1497292302003_0
mf02ff730e8f370da_1497292294450_0
mf02ff730e8f370da_1497292283746_0
mf02ff730e8f370da_1497292278430_0
mf02ff730e8f370da_1497276038098_0

Felling direction and the skidding direction

The hypertext material is an email to a forest service company. A deputy forester informs a sawyer that the felling direction should enable the planned direction of the skidding to the exit road. The deputy forester also draws the sawyer’s attention to the fact that in the northern part of the felling site the trees are tilted towards the high‑voltage lines and have to be cut down in the opposite direction to the felling direction.

Hipertekst jest e‑mailem do Zakładu Usług Leśnych. Podleśniczyna instruuje pilarza, aby kierunek obalania na zrębie umożliwił zaplanowany kierunek zrywki do drogi wywozowej. Zwraca uwagę, że w części północnej zrębu drzewa przechylone są na linie wysokiego napięcia i muszą być ścinane odwrotnie do kierunku obalania.

mf02ff730e8f370da_1531126536542_0

Hello, mister Anthony,

We will start to harvestmf02ff730e8f370da_1497302764422_0harvest the sawmill material at the felling site in district 543d tomorrow. I know that you already have a lot of experience as a sawyer. However, let me remind you the rules regarding the felling directionmf02ff730e8f370da_1497302754287_0felling direction and skiddingmf02ff730e8f370da_1497302748645_0skidding in that area.

When determining the felling direction, we need to consider a lot of elements: the main inclinemf02ff730e8f370da_1497302736917_0incline and the topography. The direction of the natural tree tiltmf02ff730e8f370da_1497302733680_0tilt in the tree stand results from the direction of the prevailing winds. The topography of the area includes the number of difficult trees, for example, too tilted ones, forest wall trees or trees along high‑voltage lines.

Once the felling direction is determined, we first remove trees that are too tilted and the dangerous wind snapsmf02ff730e8f370da_1497302728712_0wind snaps and wind throwsmf02ff730e8f370da_1497302618223_0wind throws.

When those are removed, we move on to the proper tree fellingmf02ff730e8f370da_1497302614191_0felling with the determined felling direction. It’s important not only during felling, but it also allows for a fast and safe skidding of the harvested assortments.

Finally, we cut down the trees growing along the high‑voltage linesmf02ff730e8f370da_1497302609415_0high‑voltage lines. We remove those trees using the LKT 81 skidding tractormf02ff730e8f370da_1497302603612_0skidding tractor and secure them with rope. That’s because we will be stacking them in the opposite direction to the determined general felling direction. We have no other choice.

It would be best if all of thesawyersmf02ff730e8f370da_1497302598187_0sawyers tried to stack the individual pieces in accordance with the determined felling direction. It will facilitate the limbingmf02ff730e8f370da_1497302589553_0limbing.

I hope everything will go smoothly tomorrow.

Best regards.

classicmobile
Exercise 7
R16cxPFJZHr1h1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf02ff730e8f370da_1497302764422_0
mf02ff730e8f370da_1497302754287_0
mf02ff730e8f370da_1497302748645_0
mf02ff730e8f370da_1497302736917_0
mf02ff730e8f370da_1497302733680_0
mf02ff730e8f370da_1497302728712_0
mf02ff730e8f370da_1497302618223_0
mf02ff730e8f370da_1497302614191_0
mf02ff730e8f370da_1497302609415_0
mf02ff730e8f370da_1497302603612_0
mf02ff730e8f370da_1497302598187_0
mf02ff730e8f370da_1497302589553_0
mf02ff730e8f370da_1497304404977_0

Gallery

mf02ff730e8f370da_1497305016374_0
mf02ff730e8f370da_1497587652104_0
mf02ff730e8f370da_1497587668988_0

Typos

R19mhlJUhX4Ot11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mf02ff730e8f370da_1499032318800_0
mf02ff730e8f370da_1497304851566_0

Dictionary

age class [eɪdʒ klɑːs] [phrase]
age class [eɪdʒ klɑːs] [phrase]

klasa wieku

mf02ff730e8f370da_1497305024756_0
antlers [ˈantlərz][plural, noun]
antlers [ˈantlərz][plural, noun]

poroże

mf02ff730e8f370da_1497305028963_0
area, areas [ˈerēə][singular, noun]
area, areas [ˈerēə][singular, noun]

powierzchnia

mf02ff730e8f370da_1497335091175_0
assortment [əˈsɔːtm(ə)nt] [singular, noun]
assortment [əˈsɔːtm(ə)nt] [singular, noun]

sortyment

mf02ff730e8f370da_1497335096649_0
bark [bɑːk][singular, noun]
bark [bɑːk][singular, noun]

kora

mf02ff730e8f370da_1497335101839_0
berry, berries [ˈbɛri][singular, noun]
berry, berries [ˈbɛri][singular, noun]

jagody

mf02ff730e8f370da_1497336395332_0
birch water [bəːtʃ ˈwɔːtə][phrase]
birch water [bəːtʃ ˈwɔːtə][phrase]

sok brzozowy

mf02ff730e8f370da_1497336402048_0
bulrush [ˈbʊlˌrəʃ][singular, noun]
bulrush [ˈbʊlˌrəʃ][singular, noun]

sitowie

mf02ff730e8f370da_1497336417468_0
carrier, carriers [ˈkɛriər] [singular, noun]
carrier, carriers [ˈkɛriər] [singular, noun]

przewoźnik

mf02ff730e8f370da_1497336426296_0
cellulose [ˈsɛljʊləʊs] [singular, noun]
cellulose [ˈsɛljʊləʊs] [singular, noun]

celuloza

mf02ff730e8f370da_1497336435646_0
chip, chips [tʃɪp][singular, noun]
chip, chips [tʃɪp][singular, noun]

zrębek

mf02ff730e8f370da_1497951440522_0
classification [ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][singular, noun]
classification [ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][singular, noun]

klasyfikacja

mf02ff730e8f370da_1498034118450_0
crane, cranes [kreɪn] [singular, noun]
crane, cranes [kreɪn] [singular, noun]

żuraw

mf02ff730e8f370da_1498034373932_0
difficult tree, difficult trees [ˈdɪfɪk(ə)lt triː] [phrase]
difficult tree, difficult trees [ˈdɪfɪk(ə)lt triː] [phrase]

drzewa trudne

mf02ff730e8f370da_1498035315140_0
driver, drivers [ˈdrʌɪvə] [singular, noun]
driver, drivers [ˈdrʌɪvə] [singular, noun]

kierowca

mf02ff730e8f370da_1498035530169_0
elderberry, elderberries [ˈɛldəbɛri] [singular, noun]
elderberry, elderberries [ˈɛldəbɛri] [singular, noun]

dziki bez

mf02ff730e8f370da_1498035725028_0
enclosure, enclosures [ɛnˈkləʊʒə] [singular, noun]
enclosure, enclosures [ɛnˈkləʊʒə] [singular, noun]

grodzenie

mf02ff730e8f370da_1498035827118_0
feeling [fɛlɪŋ] [singular, noun]
feeling [fɛlɪŋ] [singular, noun]

ścinka

mf02ff730e8f370da_1498035902878_0
felling direction [fɛlɪŋ dɪˈrɛkʃ(ə)n] [phrase]
felling direction [fɛlɪŋ dɪˈrɛkʃ(ə)n] [phrase]

kierunek obalania

mf02ff730e8f370da_1498036288086_0
felling site [fɛlɪŋ sʌɪt] [phrase]
felling site [fɛlɪŋ sʌɪt] [phrase]

zrąb

mf02ff730e8f370da_1498037317754_0
final harvesting [ˈfaɪnl ˈhärvəstɪŋ] [phrase]
final harvesting [ˈfaɪnl ˈhärvəstɪŋ] [phrase]

rębny

mf02ff730e8f370da_1498037463889_0
firewood [ˈfaɪ(ə)rˌwʊd] [singular, noun]
firewood [ˈfaɪ(ə)rˌwʊd] [singular, noun]

opał

mf02ff730e8f370da_1498037585993_0
forest fruit [ˈfôrəst frut] [plural, noun]
forest fruit [ˈfôrəst frut] [plural, noun]

owoce leśne

mf02ff730e8f370da_1498038179960_0
forest product, forest products [ˈfɒrɪst ˈprɒdʌkt] [phrase]
forest product, forest products [ˈfɒrɪst ˈprɒdʌkt] [phrase]

użytki leśne

mf02ff730e8f370da_1498038180171_0
forest service company, forest service companies [ˈfɒrɪst ˈsəːvɪs ˈkʌmp(ə)ni] [phrase]
forest service company, forest service companies [ˈfɒrɪst ˈsəːvɪs ˈkʌmp(ə)ni] [phrase]

zakład usług leśnych

mf02ff730e8f370da_1498038357148_0
harvest [ˈhärvəst] [singular, noun]
harvest [ˈhärvəst] [singular, noun]

pozyskanie

mf02ff730e8f370da_1498038512559_0
height [hʌɪt] [singular, noun]
height [hʌɪt] [singular, noun]

wysokość

mf02ff730e8f370da_1498038693826_0
herb, herbs [həːb] [singular, noun]
herb, herbs [həːb] [singular, noun]

zioła

mf02ff730e8f370da_1498038800708_0
high‑voltage line, high‑voltage lines [hʌɪ ˈvɒltɪdʒ lʌɪn] [phrase]
high‑voltage line, high‑voltage lines [hʌɪ ˈvɒltɪdʒ lʌɪn] [phrase]

linia wysokiego napięcia

mf02ff730e8f370da_1498038885595_0
honey [ˈhʌni] [singular, noun]
honey [ˈhʌni] [singular, noun]

miód

mf02ff730e8f370da_1498038979273_0
hydraulic [hʌɪˈdrɒlɪk][adjective]
hydraulic [hʌɪˈdrɒlɪk][adjective]

hydrauliczny

mf02ff730e8f370da_1498039057621_0
incline [ˈɪnklʌɪn] [singular, noun]
incline [ˈɪnklʌɪn] [singular, noun]

nachylenie

mf02ff730e8f370da_1498039065229_0
initial harvesting [ɪˈnɪʃəl ˈhärvəstɪŋ][phrase]
initial harvesting [ɪˈnɪʃəl ˈhärvəstɪŋ][phrase]

przedrębny

mf02ff730e8f370da_1498039072609_0
inspection, inspections [ɪnˈspɛkʃn] [singular, noun]
inspection, inspections [ɪnˈspɛkʃn] [singular, noun]

kontrola

mf02ff730e8f370da_1498039080933_0
intermediate treatment [ˌɪntəˈmiːdɪət ˈtriːtm(ə)nt] [phrase]
intermediate treatment [ˌɪntəˈmiːdɪət ˈtriːtm(ə)nt] [phrase]

zabieg pielęgnacyjny

mf02ff730e8f370da_1498039521057_0
large‑sized [lɑːdʒˈsʌɪzd] [adjective]
large‑sized [lɑːdʒˈsʌɪzd] [adjective]

wielkowymiarowy

mf02ff730e8f370da_1498039528624_0
leaf, leaves [liːf] [singular, noun]
leaf, leaves [liːf] [singular, noun]

liście

mf02ff730e8f370da_1498039534495_0
limbing [lɪmɪŋ] [singular, noun]
limbing [lɪmɪŋ] [singular, noun]

okrzesywanie

mf02ff730e8f370da_1498039541251_0
litter [ˈlɪtə] [singular, noun]
litter [ˈlɪtə] [singular, noun]

ściółka

mf02ff730e8f370da_1498039546364_0
log wood [lɒɡ wʊd][singular, noun]
log wood [lɒɡ wʊd][singular, noun]

kłodowany

mf02ff730e8f370da_1498039552067_0
logger, loggers [ˈlɒɡə] [singular, noun]
logger, loggers [ˈlɒɡə] [singular, noun]

drwal

mf02ff730e8f370da_1498039557316_0
logging/felling [ˈlɒɡɪŋ/, /fɛlɪŋ] [singular, noun]
logging/felling [ˈlɒɡɪŋ/, /fɛlɪŋ] [singular, noun]

wycinka

mf02ff730e8f370da_1498039563317_0
lumber [ˈlʌmbə] [singular, noun]
lumber [ˈlʌmbə] [singular, noun]

tarcica

mf02ff730e8f370da_1498039568306_0
mass [mas] [singular, noun]
mass [mas] [singular, noun]

masa

mf02ff730e8f370da_1498039574437_0
medium‑sized [ˌmiːdɪəmˈsʌɪzd] [adjective]
medium‑sized [ˌmiːdɪəmˈsʌɪzd] [adjective]

średniowymiarowy

mf02ff730e8f370da_1498039581371_0
mine timber [mʌɪn ˈtɪmbə] [singular, noun]
mine timber [mʌɪn ˈtɪmbə] [singular, noun]

kopalniak

mf02ff730e8f370da_1498039587604_0
mushroom, mushrooms [ˈmʌʃrʊm] [singular, noun]
mushroom, mushrooms [ˈmʌʃrʊm] [singular, noun]

grzyby

mf02ff730e8f370da_1498039593364_0
needle‑cover [ˈniːd(ə)l ˈkʌvə] [singular, noun]
needle‑cover [ˈniːd(ə)l ˈkʌvə] [singular, noun]

igliwie

mf02ff730e8f370da_1498040509505_0
order, orders [ˈɔːdə] [singular, noun]
order, orders [ˈɔːdə] [singular, noun]

zamówienie

mf02ff730e8f370da_1498040523491_0
pallet, pallets [ˈpalət] [singular, noun]
pallet, pallets [ˈpalət] [singular, noun]

paleta

mf02ff730e8f370da_1498040530465_0
peeling ['pi:lɪŋ] [adjective]
peeling ['pi:lɪŋ] [adjective]

łuszczarski

mf02ff730e8f370da_1498040550545_0
perch, perches [pəːtʃ][singular, noun]
perch, perches [pəːtʃ][singular, noun]

żerdź

mf02ff730e8f370da_1498040556839_0
plywood [ˈplaɪˌwʊd] [singular, noun]
plywood [ˈplaɪˌwʊd] [singular, noun]

sklejka

mf02ff730e8f370da_1498040577306_0
post‑arable land [pəʊstˈarəb(ə)l land] [phrase]
post‑arable land [pəʊstˈarəb(ə)l land] [phrase]

grunt porolny

mf02ff730e8f370da_1498040584585_0
protocol, protocols ['prəutəkɑl][singular, noun]
protocol, protocols ['prəutəkɑl][singular, noun]

protokół

mf02ff730e8f370da_1498040592268_0
pulpwood [ˈpəlpwʊd] [singular, noun]
pulpwood [ˈpəlpwʊd] [singular, noun]

papierówka

mf02ff730e8f370da_1498040597481_0
raspberry, raspberries [ˈrɑːzb(ə)ri] [singular, noun]
raspberry, raspberries [ˈrɑːzb(ə)ri] [singular, noun]

maliny

mf02ff730e8f370da_1498040602617_0
reed [riːd] [singular, noun]
reed [riːd] [singular, noun]

trzcina

mf02ff730e8f370da_1498040607582_0
resin [ˈrɛzɪn] [singular, noun]
resin [ˈrɛzɪn] [singular, noun]

żywica

mf02ff730e8f370da_1498041942339_0
root, roots [ruːt][singular, noun]
root, roots [ruːt][singular, noun]

korzenie

mf02ff730e8f370da_1498042010047_0
sawmill [ˈsɔːmɪl] [adjective]
sawmill [ˈsɔːmɪl] [adjective]

tartaczny

mf02ff730e8f370da_1498042080979_0
sawyer, sawyers [ˈsɔjər] [singular, noun]
sawyer, sawyers [ˈsɔjər] [singular, noun]

pilarz

mf02ff730e8f370da_1498042156953_0
seed, seeds [sēd] [singular, noun]
seed, seeds [sēd] [singular, noun]

nasiona

mf02ff730e8f370da_1498042304845_0
semitrailer, semitrailers [sɛmɪt'reɪlə(r] [singular, noun]
semitrailer, semitrailers [sɛmɪt'reɪlə(r] [singular, noun]

naczepa

mf02ff730e8f370da_1498042241224_0
site [saɪt] [singular, noun]
site [saɪt] [singular, noun]

obszar

mf02ff730e8f370da_1498042504819_0
site, sites, product/products [sʌɪt / ˈprɒdʌkt] [singular, noun]
site, sites, product/products [sʌɪt / ˈprɒdʌkt] [singular, noun]

użytek

mf02ff730e8f370da_1498042628782_0
skidding [skɪdɪŋ] [singular, noun]
skidding [skɪdɪŋ] [singular, noun]

zrywka

mf02ff730e8f370da_1498042692006_0
skidding tractor, skidding tractors ['skɪdɪŋ ˈtraktə] [phrase]
skidding tractor, skidding tractors ['skɪdɪŋ ˈtraktə] [phrase]

ciągnik zrywkowy

mf02ff730e8f370da_1498042768091_0
small branches [smɔːl 'brænʧəz][phrase]
small branches [smɔːl 'brænʧəz][phrase]

drobnica gałęziowa

mf02ff730e8f370da_1498042845970_0
small pieces of timber [smɔːl 'pi:sɪz ɒv ˈtɪmbə][phrase]
small pieces of timber [smɔːl 'pi:sɪz ɒv ˈtɪmbə][phrase]

drobnica tyczkowa

mf02ff730e8f370da_1498042924027_0
species composition ['spi:ʃɪz ˌkɑmpəˈzɪʃ(ə)n] [phrase]
species composition ['spi:ʃɪz ˌkɑmpəˈzɪʃ(ə)n] [phrase]

skład gatunkowy

mf02ff730e8f370da_1498043061155_0
spruce, spruces [spruːs][singular, noun]
spruce, spruces [spruːs][singular, noun]

choinka

mf02ff730e8f370da_1498043123890_0
square [skwer] [singular, noun]
square [skwer] [singular, noun]

plac

mf02ff730e8f370da_1498043220806_0
stake, stakes [steɪk] [singular, noun]
stake, stakes [steɪk] [singular, noun]

kłonice

mf02ff730e8f370da_1498043300645_0
teletechnical post [ˈtɛliˈtɛknɪk(ə)l pəʊst] [phrase]
teletechnical post [ˈtɛliˈtɛknɪk(ə)l pəʊst] [phrase]

słup teletechniczny

mf02ff730e8f370da_1498043409736_0
thickness class [ˈθɪknəs klɑːs] [phrase]
thickness class [ˈθɪknəs klɑːs] [phrase]

klasa grubości

mf02ff730e8f370da_1498043531878_0
thinning [ˈθɪnɪŋ] [singular, noun]
thinning [ˈθɪnɪŋ] [singular, noun]

trzebież

mf02ff730e8f370da_1498043605845_0
tilt [tɪlt] [singular, noun]
tilt [tɪlt] [singular, noun]

pochylenie

mf02ff730e8f370da_1498043680924_0
transport [trɑːnˈspɔːt] [singular, noun]
transport [trɑːnˈspɔːt] [singular, noun]

transport

mf02ff730e8f370da_1498043745605_0
tree, trees [triː] [singular, noun]
tree, trees [triː] [singular, noun]

drzewo

mf02ff730e8f370da_1498043835111_0
treetop, treetops [ˈtriːtɒp] [singular, noun]
treetop, treetops [ˈtriːtɒp] [singular, noun]

korona

mf02ff730e8f370da_1498043966189_0
turf [təːf][singular, noun]
turf [təːf][singular, noun]

torf

mf02ff730e8f370da_1498044035250_0
veneer [vəˈnɪr] [adjective]
veneer [vəˈnɪr] [adjective]

okleinowy

mf02ff730e8f370da_1498044089219_0
venison [ˈvɛnɪs(ə)n] [singular, noun]
venison [ˈvɛnɪs(ə)n] [singular, noun]

dziczyzna

mf02ff730e8f370da_1498044156384_0
warning board, warning boards [ˈwɔːnɪŋ bɔːd] [phrase]
warning board, warning boards [ˈwɔːnɪŋ bɔːd] [phrase]

tablice ostrzegawcze

mf02ff730e8f370da_1498044228387_0
wind throw [wɪnd θrəʊ] [phrase]
wind throw [wɪnd θrəʊ] [phrase]

wywrot

mf02ff730e8f370da_1498044321714_0
wind throws [wɪnd θrəʊz] [phrase]
wind throws [wɪnd θrəʊz] [phrase]

wywroty

mf02ff730e8f370da_1498044444545_0
windsnap [wɪndsnap] [singular, noun]
windsnap [wɪndsnap] [singular, noun]

złom

mf02ff730e8f370da_1498044520519_0
windsnaps [wɪndsnapz] [plural, noun]
windsnaps [wɪndsnapz] [plural, noun]

złomy