Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Sieci komputerowe ze względu na zasięg dzielą się na:

  • LAN – sieci lokalne (Local Area Network), służące do łączenia wielu urządzeń, na małych obszarach, np. w domu, biurze, zakładzie produkcyjnym;

  • MAN – sieci miejskie (Metropolitan Area Network) używane dosyć rzadko, głównie w wielkich metropoliach;

  • WAN – sieci rozległe (Wide Area Network), które służą do połączeń między komputerami na wielkich odległościach, wykraczające poza obszar miast, gmin, województw.

Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Topologia sieci

Komputery i urządzenia są łączone w sieć według pewnego schematu. Ten schemat nazywamy topologią. Topologie sieci komputerowych dzielimy na dwa rodzaje. Pierwsza to topologia logiczna, druga to topologia fizyczna.
Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez kanał transmisyjny.
Jest wiele fizycznych układów sieci. Najważniejsze z nich to:

  • gwiazda – komputery są podłączone do jednego, centralnego punktu nazywanego koncentratorem lub przełącznikiem;

  • magistrala – komputery współdzielą jeden nośnik kablowy;

  • pierścień – komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla, tworząc zamknięty pierścień, np. token ring.

Magistrala
Pierścień
Gwiazda

Istnieje jeszcze kilka innych topologii sieci. Informacje o nich możesz znaleźć w Internecie.

Zapamiętaj!

Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez medium transmisyjne.

Koncentrator

Urządzenie pozwalające na przyłączenie wielu urządzeń sieciowych (komputery, drukarki, skanery …) do sieci komputerowej o topologii gwiazdy.