Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R1F8clEai7EQc1
Czarny Las [Czarnolas] Czarnolas – siedziba Jana Kochanowskiego, w której gospodarował aż do śmierci po opuszczeniu Krakowa Źródło: Napoleon Orda, Czarny Las [Czarnolas], XIX wiek, litografia, domena publiczna.
Czarnolas – siedziba Jana Kochanowskiego, w której gospodarował aż do śmierci po opuszczeniu Krakowa
Napoleon Orda, Czarny Las [Czarnolas], XIX wiek, litografia, domena publiczna
Ćwiczenie 1
R1Ul2yQcTjBS71
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Do czego, twoim zdaniem, dąży współczesny człowiek? Co chciałby mieć?

Ćwiczenie 3

Pzeczytaj lub wysłuchaj fraszki Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”.

RJAWpZou3YUAG
Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Na dom w CzarnolesieJan Kochanowski
Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twojej0000008QOB6v21_000tp001zdarzenie Twoje;
Raczyszj0000008QOB6v21_000tp002Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmórowej0000008QOB6v21_000tp003marmórowe mają
I szczerym złotogłowemj0000008QOB6v21_000tp004złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mięj0000008QOB6v21_000tp005mię zdrowiem opatrz i sumnieniemj0000008QOB6v21_000tp006sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.

j0000008QOB6v21_00000_BIB_001
Ćwiczenie 4

Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu „Na dom w Czarnolesie”? Uzasadnij swoje zdanie i zacytuj odpowiedni fragment utworu.

Ćwiczenie 5

Dlaczego zwroty do adresata są pisane wielką literą?

Ćwiczenie 6
R3DnL4fup6Ezh1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Uzasadnij swoją odpowiedź z poprzedniego ćwiczenia.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Jaki nastrój panuje we fraszce „Na dom w Czarnolesie”?

Ćwiczenie 9

Jaki obraz domu w Czarnolesie wyłania się z tego utworu? Porównaj go z przedstawieniami Czarnolasu zamieszczonymi w lekcji.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Zanotuj, o co prosi podmiot mówiący w wierszu. Podkreśl epitety.

RwSk0xbi3X6991
zadanie interaktywne
uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Na czym nie zależy podmiotowi mówiącemu?

Ćwiczenie 12

Wytłumacz własnymi słowami, jakie wartości są dla postaci mówiącej najważniejsze. Porównaj je z tymi, które są ważne dla współczesnego człowieka. Różnią się? Są podobne? A może takie same? O czym to świadczy?

RvUCFg0GYFmXJ1
zadanie interaktywne
j0000008QOB6v21_000tp003
j0000008QOB6v21_000tp001
j0000008QOB6v21_000tp006
j0000008QOB6v21_000tp004
j0000008QOB6v21_000tp002
j0000008QOB6v21_000tp005