Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik.

RsxMEho2p7kED1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą prowadzenia własnej firmy.
m2b152b8a90ca00ea_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1SUfw3eQms0w1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczych.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu lub zaprzestaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RdVIxQtrTPZsp1
tekst
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

RhfVLT5htyOoa1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydatek, koszt i nakład

Wydatek jest to rozchód środków pieniężnych w różnych formach gotówkowej lub bezgotówkowej.

Przykładowe wydatki:
1. Zapłata podatku rolnego i składki KRUS.
2. Zakup nawozów i środków ochrony roślin.
3. Naprawa i remont sprzętu rolnego.
4. Spłata kredytu

Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego.

Przykładowe koszty:
1. Koszt zakupu zużytych nasion i sadzeniaków.
2. Koszt zakupu zastosowanych nawozów i środków ochrony roślin.
3. Usługi weterynaryjne.
4. Usługi specjalistyczne (np. suszenie produktów, przygotowanie do sprzedaży, opłaty targowe).
5. Amortyzacja maszyn i urządzeń.

Nakład jest to zużycie określonych środków i przedmiotów pracy oraz praca ludzka wyrażone w jednostkach naturalnych, np. rbh, kg, dt lub pieniężnych.

Ważne w rolnictwie są sytuacje, gdy coś jest nakładem to nie jest kosztem – np. praca rolnika jest nakładem, a nie jest kosztem. Amortyzacja jest kosztem a nie jest nakładem, ani wydatkiem ponieważ wydatkiem jest zakup maszyny do produkcji. Rata kredytu jest wydatkiem a nie jest kosztem ani nakładem, za to zakup nasion i ich wysianie powoduje że jest to i koszt i wydatek i nakład.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z rolnictwem

RPdNzbUUpSdS4
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Wybrane kody PKD
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

R1c8Goa5S96fH
Analiza SWOT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810135062_0

Wystawiam rachunek

RsyKfk4doFQDG
RAchunek
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1cKKOWCVhz3H1
Rachunek
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810160664_0

Biznesplan

R1JBDiFqRTWbT
Elementy biznesplanu
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810241684_0

Wystawiam fakturę VAT

RkMZxVtBOzFgJ
Faktura
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RSDKcD7xtJdgc1
Faktura VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810361288_0

Zanim rozpocznę działalność - formularz ZUS ZUA

R1Dyr93nospo3
Druk ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RC1NnRZerRDe5
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Faktura VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RWhfEoiNUrqKp
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Pełna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1PQaH3YNyyzG
interaktywna gra
QUIZ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RcrcqSZSUDBmt
Krzyżówka
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm2b152b8a90ca00ea_1535090411075_0ROZWIĄZANIE

m2b152b8a90ca00ea_1535090411075_0
m2b152b8a90ca00ea_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Rhb3O5OpK3hLk
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1Vwx5PDsHSyO
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RRtSJFRc7dwW9
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RYovxg1De81Oo
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1DsFKZ2xN4bk
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RBcNrt5Ge4AZx
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R15oOs9i5yap8
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R9P3MO6JUrg4G
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1L5nvmmrvo7l
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1IEeeSRhDB2F
zadanie interaktywne
Zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m2b152b8a90ca00ea_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m2b152b8a90ca00ea_1530338955775_0

Materiały dydaktyczne

RM1m8DkMEWgJ8
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Poradnik metodyczny
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.