Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
okulary Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Jaki to kolor? Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.

  • … jak noc

  • … jak kreda

  • … jak trawa

  • … jak burak

  • … jak niebo

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Joanny Pollakówny. Zwróć uwagę na to, kim jest osoba mówiąca w utworze.

Wiersz Joanny Pollakówny czyta Elżbieta Golińska Wiersz Joanny Pollakówny czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.
Joanna Pollakówna Malowanie

Co będzie na tym obrazie?
Na razie
kładę kolory i linie.
Niebieska rzeka płynie zwinnie,
wtem żółte słońce wpada do rzeki
i zaraz las wyrasta zielony, wielki.
Czerwony mak ma niebo błękitne nad głową.
Spojrzę –
i słońce zachodzi złoto i fioletowo,
a kiedy żółty kolor z czerwonym połączę,
pomarańczowe kule rozsypię po łące.
Pomarańcze na łące? I gdzież to być może?
– Na obrazku.
Gdy jestem w różowym humorze.

Joanna Pollakówna, Malowanie, Mikołów 2012, s. 260.
Ćwiczenie 5

Co robi osoba mówiąca w wierszu Joanny Pollakówny? W jakim jest nastroju? Zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6

Zaznacz w tekście wiersza dowolnymi kolorami namalowane przez malarza elementy.

licencja: CC 0
Ćwiczenie 7

Jakie środki poetyckie zastosowała autorka wiersza, żeby oddać radość tworzenia obrazu przez osobę mówiącą w wierszu? Podaj przykłady:

  • przenośni,

  • ożywienia,

  • epitetów.

Ćwiczenie 8

Narysuj obraz, o którym mówi podmiot liryczny w wierszu „Malowanie” Joanny Pollakówny.