Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Rozwiąż układy równań dowolną metodą.

 1. y=5-x2x-3y=7

 2. x=4y-22x-y=8

 3. x-1,2y=24x-5y=10

 4. 2,3x-y=42x+4y=6,4

 5. 12x+y=104x-2y=5

 6. 38x- 14y=42x-4y=6

A
Ćwiczenie 2

Rozwiąż układy równań dowolną metodą.

 1. x-y=-1122x+y=-1

 2. 3x-2y=52x+3y=-1

 3. x-2x=1,5x-2y=-1,5

 4. 12x+y=0x-12y=212

 5. 3x-y=-1477x+12y=2

 6. 13x-1=yx-3y=3

A
Ćwiczenie 3

Rozwiąż układy równań dowolną metodą.

 1. 2x+y3+y=4x+3y=8

 2. -x-3y+2x-y=2x+3x-23x-4y=12

 3. 2x-y2- x+2y4=x-y2x+y-32x-y=12

 4. 2x-y2-  2x-y=42x- x-3y2=y-4

 5. 2x-2-x+2y=4x+23x+3y- -2x+y=3-x

 6. 1- 2x2-- x-2y4= x+y8x-22- y-15= x-y10

A
Ćwiczenie 4

Rozwiąż układy równań dowolną metodą.

 1. x2+3y5=312x-2y=-9

 2. 2x-y3+2x=-6133x-2+41-y=-20

 3. -3x+2+2x-y=-1x+12-y3=2

 4. x+13+y-22=-2x+3y+2=-1

 5. -21-x+3y=x+23x+3x-y=12y-13

 6. x+2y2-x-2y3=x+y2-2323-y-2+x=12(2x-16)