Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Wczoraj Bartek spędził w szkole 724 doby, a spał przez 1024 doby. Jaką część doby Bartek mógł maksymalnie przeznaczyć na inne swoje działania? Ile to godzin?

Ćwiczenie 3

W tradycyjnym kolejowym wagonie osobowym jest 10 przedziałów. W każdym przedziale wagonu drugiej klasy znajduje się 8 miejsc do siedzenia. Na wycieczkę pojechało pociągiem 25 uczniów z klasy 4a oraz 28 uczniów z klasy 4b. Z każdą klasą pojechało dwóch opiekunów. Wszyscy zajęli miejsca siedzące w tym samym wagonie drugiej klasy.

  1. Jaką część wszystkich miejsc w wagonie zajęli uczniowie klasy 4a, uczniowie klasy 4b i opiekunowie obu klas? Oblicz, jaką część miejsc zajęli wszyscy uczestnicy wycieczki.

  2. Oblicz, jaką część miejsc w wagonie mieli do dyspozycji pozostali pasażerowie.

Ćwiczenie 4

Kuba przez 3 dni jeździł na rolkach. Codziennie mierzył pokonany dystans. Łącznie pokonał 25 km.
Ile kilometrów Kuba przejechał w ostatnim dniu, jeżeli pierwszego dnia przejechał 5710 km, a drugiego o 2510 km więcej?

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Klomb ma kształt trójkąta, którego boki mają długości: 135 m, 215 m, 225 m. Oblicz obwód tego trójkąta.
Przypomnienie. Obwód trójkąta, to suma długości jego boków.

Ćwiczenie 8

Dokończ zdanie, tak aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Jeden z boków prostokąta ma długość 1025 cm, a drugi jest od niego o 445 cm krótszy. Obwód tego prostokąta wynosi

Ćwiczenie 9

Najkrótszy bok pięciokąta ABCDE ma długość 2910cm. Każdy kolejny bok jest o 1310cm dłuższy od poprzedniego. Oblicz długość tej łamanej zamkniętej.

Ćwiczenie 10

Obwód prostokąta ABCD jest o 10 cm dłuższy od obwodu prostokąta APRD. Długość odcinka BC wynosi 314cm. Oblicz obwód prostokąta PBCR.