RgiaFje8kFtDd

Rozwijamy Zintegrowaną Platformę Edukacyjną epodreczniki.pl

Zintegrowana Platforma Edukacyjna to nie tylko bezpłatne e‑materiały, ale kompletne narzędzie umożliwiające prowadzenie zdalnej nauki, które cały czas się rozwija.
W odpowiedzi na potrzeby szkół w trakcie pandemii, na platformie www.epodreczniki.pl są systematycznie uruchamiane dodatkowe funkcjonalności.

W ostatnich tygodniach wprowadzono automatyczny import klas na kontach nauczycieli oraz usunięto przycisk „Zaimportuj klasy” z zakładki „Uczniowie”. Dodano możliwość włączenia opcji autozapisu materiału tworzonego w edytorze dla beneficjentów. Dla odróżnienia kont zakładanych samodzielnie (bez użycia danych z Systemu Informacji Oświatowej) zmieniono nazwę przypisanej roli − z „Nauczyciel” na „Użytkownik ZPE”. Do zestawu narzędzi do tworzenia wideokonferencji (oprócz Microsoft Teams i Zoom) dodano także Google Meet.
Zalogowanym użytkownikom platformy udostępniono możliwość tworzenia ścieżek nauki, które pozwalają na kreowanie planu kształcenia na dowolny czas. Działanie tej funkcji przedstawia Film instruktażowy.

Wprowadzone zmiany mają charakter komplementarny − nie wpływają znacząco na przyzwyczajenia użytkowników a jedynie wzbogacają dotychczasowe funkcje.
Więcej w zakładce Informacje o aktualizacjach.

Informacje ogólne i statystyki

Platforma epodreczniki.pl jest znaczącym wsparciem dla szkół w realizacji kształcenia na odległość. Pozwala na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie postępów uczniów. Dzięki wbudowanym modułom komunikacyjnym umożliwia ona komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami. ZPE korzysta z danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej. Na podstawie tych danych każdy nauczyciel został przypisany do szkoły albo do kilku szkół (dotyczy tych, którzy prowadzą zajęcia w więcej niż jednej szkole). Do każdej szkoły przypisano też informacje na temat oddziałów istniejących w danej szkole. Uczniowie zostali przypisani bezpośrednio do danych oddziałów tak aby odwzorować istniejące podziały na klasy. W ten sposób każdy nauczyciel madostęp do klas, w których uczy.

Na platformie znajduje się obecnie ponad 15 tys. materiałów, w tym ok. 8 500 interaktywnych e‑materiałów, ponad 3 200 scenariuszy lekcji oraz 107 programów nauczania. Od 1 września opublikowano 280 nowych e‑materiałów. Konto na ZPE ma ponad 6,3 mln użytkowników.

Od 1 marca do początku sierpnia br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 120 mln. Liczba odsłon w okresie marzec−czerwiec wynosiła średnio ok. 1 mln dziennie.

Zachęcamy do korzystania z serwisu epodreczniki.pl i śledzenia najnowszych aktualizacji.