Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Rfgnai2k7Qa1O1

Rzeźba i architektura jako bryła w sztukach wizualnych

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

1904 – August Rodin tworzy rzeźbę pt. Myśliciel

1929 – stworzenie rzeźby przez Katarzynę Kobro, pt. Kompozycja przestrzenna 4

m08daaf1f9862f126_0000000000017
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RPt0fjwF9ManB1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół symbolizująca pobieranie pliku. Obok strzałki umieszczony jest napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
m08daaf1f9862f126_0000000000021

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż).

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

1) zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów.

m08daaf1f9862f126_0000000000028
Nauczysz się

wskazywać rzeźbę i architekturę jako dziedziny sztuk plastycznych;

omawiać funkcje rzeźby i architektury;

analizować cechy rzeźby oraz architektury;

określać role bryły w rzeźbie;

charakteryzować role bryły w architekturze

m08daaf1f9862f126_0000000000050

Rola bryły w rzeźbie

RzeźbaRzeźbaRzeźbaarchitekturaArchitekturaarchitektura są dziedzinami sztuk wizualnychSztuki wizualnesztuk wizualnych, których wytworami są trójwymiarowe bryłyBryłabryły w przestrzeni. Bryła w rzeźbie i architekturze określa ich kształt oraz formę. Zmieniała się ona w zależności od czasów, w jakich powstawała, gdyż każda epoka wykształciła swoje odrębne, charakterystyczne style kształtowania bryły, zarówno w rzeźbie, jak i w architekturze.

Podstawowe cechy rzeźby określa jej bryła, faktura oraz tworzywo, z jakiego rzeźba została wykonana. Może być zamknięta lub otwarta, zwarta lub rozczłonkowana, symetryczna lub asymetryczna, statyczna lub dynamiczna, frontalna lub wieloprofilowa (możliwa do oglądania z każdej strony). Może być także rytmiczna, uporządkowana lub swobodna. Bryła rzeźby może składać się z jednego lub z wielu elementów, jednej lub kilku postaci. Mogą w niej dominować kierunki pionowe, poziome lub skośne.

RV28AHYbmUSJi1
Agesander, Atenodor, Polidor, „Grupa Laokoona”, II wiek p.n.e - I wiek n.e., Muzea Watykańskie, online-skills, CC BY 3.0Polidor

Rzeźba klasyczna wykonana w marmurze, bryła otwarta, dynamiczna, z dominacją skosów, asymetryczna, wielopostaciowa, frontalna.

Rb1PcYBRZ0dnY1
Myron, "Dyskobol", V w. p.n.e., British Museum, Londyn, Wielka Brytania, online-skills, CC BY 3.0
RFOtXZh47KkfD1
Katarzyna Kobro, „Kompozycja przestrzenna 4”, 1929, Muzeum sztuki w Łodzi, culture.pl, CC BY 3.0

Rzeźba abstrakcyjna wykonana z metalu, bryła otwarta, ażurowa, statyczna, uporządkowana, asymetryczna, dominacja kierunków poziomych, wieloprofilowa.

RZdgfJZrE3m431
Barbara Hepworth, „Rodzina Człowiecza”, 1970, Yorkshire Sculpture Park, davidpotter2012.files.wordpress.com, CC BY 3.0

Bryła otwarta, ażurowa, rozczłonkowana, wieloelementowa, wieloprofilowa, statyczna, z dominacją kierunków pionowych, wieloprofilowa.

R124KW39CBaYv1
Marcel Duchamp, „Suszarka do butelek”, 1914, Francja Paryż, i.pinimg.com, CC BY 3.0

Bryła statyczna, ażurowa, symetryczna, jednoelementowa, dominacja kierunków skośnych, wieloprofilowa.

m08daaf1f9862f126_0000000000070

Rola bryły w architekturze

W architekturze bryła może być statyczna lub dynamiczna, monumentalna lub przysadzista, niska, zwarta, rozbita lub rozczłonkowana. Może być także lekka lub ciężka, symetryczna lub asymetryczna. Budowla może składać się z jednej lub wielu brył. Kształt budowli zależy w bardzo dużej mierze od planu, na jakim została wykonana: podłużnym, centralnym czy nieregularnym oraz od jej elementów konstrukcyjnych.

R1RtkQi835Ao21
Ilustracja przedstawia piramidę Chefrena w Gizie. Piramida ma kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu. Jest w kolorze ciemnego piasku. W tle niebieskie niebo z kilkoma małymi białymi chmurkami. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Piramida Chefrena w Gizie, ok. 2,5 tys. lat p.n.e., Egipt, online-skills, CC BY 3.0
R1dods7f94RoW1
Ilustracja przedstawia archikolegiatę NMP i św. Aleksego w Tumie. Jest to budowa kościelna o znacznej wysokości, wyglądającą na masywną. Zbudowana jest z cegły. Na pierwszym planie dwie wieże przylegające do budynku, stojące na jego krańcach. Jedna jest w prostokątna, zakończona zielonym dachem w kształcie ostrosłupa. Na jej szczycie umieszczony jest krzyż. Druga wieża jest okrągła, zakończona zielonym daszkiem w kształcie stożka. Na dalszym planie długi budynek, który w górnej części maciąg okien. Kościół zakończony półokrągłą absydą. Zakończony jest spadzistym zielonkamwym dachem. Przed obiektem znajduje się pas trawy i wybrukowana droga. W tle po lewej i prawej stronie widać fragmenty drzew, a tłem jest niebieskie niebo z małymi białymi chmurami. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie, XII w., online-skills, CC BY 3.0
R1RFv16VCosDh1
Ilustracja przedstawia Katedrę Notre-Dame w Paryżu. Na zdjęciu jest frontowa część katedry z trzema wejściami, którego obramowania stanowią dekoracyjne portale. Środkowa część to okrągła rozeta na środku i dwa dwuczęściowe okna po bokach w formie biforium, również zdobione portalami. Od dolnej części oddzielą ją balustrada. Trzecia cześć katedry zakończona jest dwiema wieżami z dużymi wąskimi otworami okiennymi - biforium. Wieże są kwadratowe, zakończone balustradą. Na ich szczycie widać jeszcze dwie małe okrągłe wieżyczki zakończone daszkiem w kształcie stożka. W tle między wieżami widać szpiczasty maszt i jasne błękitne niebo. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Katedra Notre-Dame w Paryżu, XIV w., Francja, wikimedia.org, CC BY 3.0
RdpJYukLZ4aIf1
Ilustracja przedstawia kaplicę Donate Bramante, Tempietto. Kaplica jest okrągła, a u podstaw znajduje się kilka małych schodów. Centralny korpus, celle zawierającą relikwiarz, wieńczy kopuła i otacza pierścień kolumn. Korpus otacza 16 toskańskich kolumn. Nad nimi balustrada. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Donato Bramante, Tempietto, 1502, Rzym, Włochy, historiasztuki.com.pl, CC BY 3.0
R1HvnG9MpE3sC1
Ilustracja przedstawia budynek w Barcelonie autorstwa Antonio Gaudiego, Casa Mila. Budynek jest wielokondygnacyjny i ma nieregularny kształt. Okna są duże, a fasada budynku przypomina fale morskie. Wygląda ciężko i monumentalnie choć wzniesiona jest z cienkich wapiennych płyt. Balkony zdobią kute z żelaza balustrady przybierające kształt dzikich chaszczy. Ozdobą fasady głównej są również specjalnie rozmieszczone ptaki, które maja sprawiać wrażenie szykujących się do odlotu. Na zdjęciu jest również fragment ulicy, samochody, motocykle i ludzie stojący przed wejściem. W tle widać niebieskie niebo. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Antonio Gaudi, Casa Milà, 1910, Barcelona, Hiszpania, wikipedia.org, CC BY 3.0
R1TN6qvF7FDrz1
Ilustracja przedstawia kompleks budynków Bauhaus w Dessau. Jest to zdjęcie wielokondygnacyjnego budynku. Bok jest przeszklony, a front ciemno-szary z czerwonymi małymi drzwiami. Z góry na dół widać biały napis z nazwą budynku. Przed budynkiem jest trawnik z chodnikiem prowadzącym do drzwi. W tle widać dwa białe wielopiętrowe budynki. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Walter Gropius, Kompleks budynków Bauhaus, Dessau, 1926, Niemcy, dziennikarstwo.wroclaw.pl, CC BY 3.0
Polecenie 1

Wykonaj bryłę geometryczną, którą wykorzystuje się w architekturze. Potrzebne Ci będą: brystol, klej, taśma klejąca, farby, nożyczki, kredki, mazaki, bibuła, linijka, cyrkiel, ekierka.

Podczas pracy możesz korzystać z szablonów dostępnych np. tutaj: https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/07/szescian_prostopadloscian.jpg, https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/07/stozki.jpg, https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/07/walec_graniastoslup.jpg, https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/07/45.jpg, https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/07/45.jpg).

classicmobile
Ćwiczenie 1
REP7KV2Uxs3Gr1
Polecenie do zadania brzmi: Termin stosowany na określenie różnych dziedzin twórczości artystycznej odbieranych wzrokowo, to: Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
RAjnWvsVEzS8Z1
Polecenie do zadania brzmi: Jak inaczej nazywa się kształt, forma trójwymiarowa w architekturze i rzeźbie? Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3
RjBalWGszzw9p1
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom i dopasuj do nich najbardziej adekwatny opis bryły. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć, aby dobrać parami pasujące do siebie odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Lewa kolumna to cztery zdjęcia. Są ułożone w pionie. Zdjęcie przedstawia pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykonany z brązu, przedstawia polskiego kompozytora siedzącego pod drzewem. Gałęzie malowniczo pochylają się, jakby pod wpływem silnego wiatru. Nad głową Chopina układają się w kształt dłoni. Postać artysty wydaje się być zespolona z drzewem, poły jego płaszcza powiewają. Chopin został ukazany lekko odchylony, z przymkniętymi oczami, prawą rękę unoszący w powietrzu. Kolejne zdjęcie to strzelista budowla, fragment kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Widać cztery szpiczaste wieże oraz szerokie wejście u dołu kościoła wsparte na lekko pochylonych kolumnach. Kolejne ze zdjęć to rzeźba w białym kolorze przedstawiająca dwie osoby. Postacie są w ruchu lub rozmawiają. Jedna z osób stoi z wyciągniętą ręką w kierunku drugiej. Druga postać jest w pozycji siedzącej. Kolejne ze zdjęć to konstrukcja stojąca na trawniku na tle zieleni. Składa się z wielu elementów o zróżnicowanej fakturze.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R1DV7nd7lus1Nm08daaf1f9862f126_00000000000051
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom i dopasuj do nich najbardziej adekwatny opis bryły. Poniżej polecenia są ilustracje z numerami oraz poniżej umieszczone do wyboru cztery odpowiedzi w postaci list rozwijalnych. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsze ze zdjęć z numerem 1 to to rzeźba w białym kolorze przedstawiająca dwie osoby. Postacie są w ruchu lub rozmawiają. Jedna z osób stoi z wyciągniętą ręką w kierunku drugiej. Druga postać jest w pozycji siedzącej. Drugie ze zdjęć z numerem 2 to to strzelista budowla, fragment kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Widać cztery szpiczaste wieże oraz szerokie wejście u dołu kościoła wsparte na lekko pochylonych kolumnach. Trzecie ze zdjęć z numerem 3 to konstrukcja stojąca na trawniku na tle zieleni. Składa się z wielu elementów o zróżnicowanej fakturze. Czwarte ze zdjęć z numerem 4 to pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykonany z brązu, przedstawia polskiego kompozytora siedzącego pod drzewem. Gałęzie malowniczo pochylają się, jakby pod wpływem silnego wiatru. Nad głową Chopina układają się w kształt dłoni. Postać artysty wydaje się być zespolona z drzewem, poły jego płaszcza powiewają. Chopin został ukazany lekko odchylony, z przymkniętymi oczami, prawą rękę unoszący w powietrzu.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 4
R1Zapf5TfwU0f1
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom i dopasuj do nich najbardziej adekwatny opis bryły. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć, aby dobrać parami pasujące do siebie odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Lewa kolumna to pięć zdjęć. Jedno ze zdjęć przedstawia kaplicę Donate Bramante, Tempietto. Kaplica jest okrągła, a u podstaw znajduje się kilka małych schodów. Centralny korpus, celle zawierającą relikwiarz, wieńczy kopuła i otacza pierścień kolumn. Korpus otaczają toskańskie kolumny. Kolejne zdjęcie to masywna budowla z białą elewacją i ciemnym nieregularnym dachem. Budynek ma wiele bardzo małych otworów okiennych. Kolejne zdjęcie to budowla kościelna o znacznej wysokości i wyglądająca na masywną. Zbudowana jest z cegły. Na pierwszym planie dwie wieże przylegające do budynku, stojące na jego krańcach. Jedna jest w prostokątna, zakończona zielonym dachem w kształcie ostrosłupa. Na jej szczycie umieszczony jest krzyż. Druga wieża jest okrągła, zakończona zielonym daszkiem w kształcie stożka. Na dalszym planie długi budynek, który w górnej części ma ciąg okien. Kościół zakończony półokrągłą absydą. Zakończony jest spadzistym zielonkawym dachem. Przed obiektem znajduje się pas trawy i wybrukowana droga. W tle po lewej i prawej stronie widać fragmenty drzew, a tłem jest niebieskie niebo z małymi białymi chmurami. Kolejne zdjęcie to rzeźba przypominająca kobietę o dość znacznej posturze w kolorze pomarańczowego piasku. Kobieta jest naga. Rzeźba jest zwarta, bez wyraźnych szczegółów. Nie widać elementów twarzy. Kolejne zdjęcie to rzeźba postaci o nieproporcjonalnie długich i cienkich nogach. Postać wydaje się jakby była w ruchu, ręce ma opuszczone wzdłuż tułowia. Prawa noga stawia krok, a lewa jest z tyłu.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RKl7fhKan1prum08daaf1f9862f126_00000000000061
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom i dopasuj do nich najbardziej adekwatny opis bryły. Poniżej polecenia są ilustracje oraz umieszczone do wyboru pieć odpowiedzi w postaci list rozwijalnych. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Zdjęcie z numerem 1 to masywna budowla z białą elewacją i ciemnym nieregularnym dachem. Budynek ma wiele bardzo małych otworów okiennych. Drugie zdjęcie z numerem 2 przedstawia rzeźbę przypominająca kobietę o znacznej posturze w kolorze pomarańczowego piasku. Kobieta jest naga. Rzeźba jest zwarta, bez wyraźnych szczegółów. Nie widać elementów twarzy. Zdjęcie z numerem 3 to rzeźba postaci o nieproporcjonalnie długich i cienkich nogach. Postać wydaje się jakby była w ruchu, ręce ma opuszczone wzdłuż tułowia. Prawa noga stawia krok, a lewa jest z tyłu. Zdjęcie numer 4 to budowa kościelna o znacznej wysokości i wyglądająca na masywną. Posiada dwie wieże przylegające do budynku. Jedna jest w kształcie prostokątna i na jej szczycie umieszczony jest krzyż. Druga wieża jest okrągła. W górnej części budynku jest ciąg okien. Zdjęcie numer 5 to kaplica Donate Bramante, Tempietto. Kaplica jest okrągła, a u podstaw znajduje się kilka małych schodów. Centralny korpus, celle zawierającą relikwiarz, wieńczy kopuła i otacza pierścień kolumn. Korpus otaczają toskańskie kolumny.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
RdNHW8FUglbhS1
Polecenie do zadania brzmi: Uzupełnij zdania poprawnymi pojęciami:.Poniżej umieszczone są zdania, które mają puste miejsca w postaci szarych pól, w które należy wpisać poprawną odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 6
RFnOe6TYbQ4Gb1
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj imię i nazwisko twórcy do jego dzieła. Przesuń szare prostokąty z napisami pod odpowiednie zdjęcia. Szare prostokąty są pod zdjęciami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Jedno ze zdjęć to abstrakcyjna rzeźba z brązu pt. „Rodzina Człowiecza”. Są to trzy posągi. Każdy z nich składa się z czterech części przypominających duże kamienie. Są one w różnych kształtach i wielkościach. Niektóre z nich mają otwory różnej wielkości. Konstrukcja stoi na ułożonym z płyt podeście. Kolejne zdjęcie to budynek. Jest wielokondygnacyjny i ma nieregularny kształt. Okna są duże, a fasada budynku przypomina fale morskie. Wygląda ciężko i monumentalnie choć wzniesiona jest z cienkich wapiennych płyt. Balkony zdobią kute z żelaza balustrady przybierające kształt dzikich chaszczy. Ozdobą fasady głównej są również specjalnie rozmieszczone ptaki, które maja sprawiać wrażenie szykujących się do odlotu. Jedno ze zdjęć to abstrakcyjna rzeźba z metalu. Kompozycja składa się z prostokątnych fragmentów w różnych kolorach i o różnej wielkości połączonych między sobą jedną krawędzią. Prostokąty są w kolorach żółtym, czarnym, czerwonym i niebieskim. W centralnej części jest jeden fragment który został wygięty w kształcie odwróconej litery j. Jest w kolorze białym. Jedno ze zdjęcie to metalowa konstrukcja składająca się z sześciu okręgów o różnej wielkości połączonych ze sobą. Okręgi układają się poziomo. Na spodzie jest największy okrąg, a kolejne są coraz mniejsze. Koła połączone są czterema wygiętymi, metalowymi listwami stojącymi w pionie. Z okręgów, za wyjątkiem pierwszego wystają metalowe pręty, które przypominają wieszaczki. Są umiejscowione w odstępach dookoła okręgu.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RP9raJk2awQ7wm08daaf1f9862f126_00000000000071
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj imię i nazwisko twórcy do jego dzieła. Poniżej polecenia są ilustracje oraz umieszczone do wyboru odpowiedzi w postaci list rozwijalnych. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsze zdjęcie to abstrakcyjna rzeźba z brązu pt. „Rodzina Człowiecza”. Są to trzy posągi. Każdy z nich składa się z czterech części przypominających duże kamienie. Są one w różnych kształtach i wielkościach. Niektóre z nich mają otwory różnej wielkości. Konstrukcja stoi na ułożonym z płyt podeście. Drugie zdjęcie to budynek. Jest wielokondygnacyjny i ma nieregularny kształt. Okna są duże, a fasada budynku przypomina fale morskie. Wygląda ciężko i monumentalnie choć wzniesiona jest z cienkich wapiennych płyt. Balkony zdobią kute z żelaza balustrady przybierające kształt dzikich chaszczy. Ozdobą fasady głównej są również specjalnie rozmieszczone ptaki, które maja sprawiać wrażenie szykujących się do odlotu. Trzecie zdjęcie to abstrakcyjna rzeźba z metalu. Kompozycja składa się z prostokątnych fragmentów w różnych kolorach i o różnej wielkości połączonych między sobą jedną krawędzią. Prostokąty są w kolorach żółtym, czarnym, czerwonym i niebieskim. W centralnej części jest jeden fragment który został wygięty w kształcie odwróconej litery j. Jest w kolorze białym. Czwarte zdjęcie to metalowa konstrukcja składająca się z sześciu okręgów o różnej wielkości połączonych ze sobą. Okręgi układają się poziomo. Na spodzie jest największy okrąg, a kolejne są coraz mniejsze. Koła połączone są czterema wygiętymi, metalowymi listwami stojącymi w pionie. Z okręgów, za wyjątkiem pierwszego wystają metalowe pręty, które przypominają wieszaczki. Są umiejscowione w odstępach dookoła okręgu.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 7
R14XBzTgagbh21
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się rzeźbie i dopasuj do niej najbardziej adekwatny opis. Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których, należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
static
m08daaf1f9862f126_0000000000005
m08daaf1f9862f126_0000000000006
m08daaf1f9862f126_0000000000007
m08daaf1f9862f126_0000000000190

Słownik pojęć

Architektura
Architektura

sztuka projektowania, wznoszenia i artystycznego kształtowania budowli.

Bryła
Bryła

kształt przestrzenny w architekturze i rzeźbie.jedna z dziedzin twórczości, której wytworem jest trójwymiarowe dzieło sztuki.

Rzeźba
Rzeźba

to jedna z dziedzin sztuki, której wytworem jest trójwymiarowe dzieło.

Sztuki wizualne
Sztuki wizualne

termin na określenie różnych dziedzin twórczości artystycznej odbieranych wzrokowo. Obejmuje architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne, a także nowe zjawiska w sztuce, np. instalacja, performance.

Źródła:

krzyzowka.net/haslo‑do‑krzyzowki/Architektura

pl.glosbe.com

gp2plastyka.jimdo.com/lekcje/sztuki‑plastyczne

krakinform.com.pl/hurtownia/sztuka/rzezba‑rzemioslo‑artystyczne

m08daaf1f9862f126_0000000000217

Galeria dzieł sztuki