Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
1
Polecenie 1

Spróbujmy znaleźć w zbiorze 10 liczb, które wczytamy po kolei od użytkownika, dwa elementy: największą i najmniejszą liczbę. Instrukcji warunkowej użyjemy podczas sprawdzania, czy kontrolowany obiekt jest większy (bądź mniejszy) od wartości, którą uważaliśmy dotychczas za największą (albo najmniejszą).

Musimy nieco wybiec naprzód i opowiedzieć o pętlach. Nie omawialiśmy jeszcze tego zagadnienia, ale obecnie wystarczą nam informacje podstawowe.

Pętla służy do wielokrotnego wykonywania tych samych czynności – przykładowo do wczytywania kolejnych wartości od użytkownika.

R2SBjEuLsfyTb1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Polecenie 2

W poniższym schemacie przygotuj algorytm, który losuje wiek trzech osób, a następnie wyznacza najstarszą osobę (jeżeli osoby będą w tym samym wieku, wybierz pierwszą z nich).

R148fwFPrZKa0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.