Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Budujemy model prostopadłościanu

W każdym prostopadłościanie możemy wskazać sześć ścian w kształcie prostokąta. Rozetnijmy pudełko w kształcie prostopadłościanu. Rozłóżmy otrzymane elementy na płaszczyźnie.

Animacja 3D pokazuje kolumny. Kreślone są krawędzie jednej kolumny – powstaje prostopadłościan. Dwa jednakowe prostopadłościany rozkładają się na dwie różne siatki prostopadłościanu.
Ważne!

Siatką prostopadłościanu jest figura płaska, z której można złożyć model prostopadłościanu. Siatka prostopadłościanu składa się z trzech par jednakowych prostokątów.

Ćwiczenie 1

Które figury są siatkami prostopadłościanu?

Ćwiczenie 2

Wpisz w puste kratki długości krawędzi prostopadłościanu, którego siatkę przedstawia rysunek.

Ćwiczenie 3

Narysuj na kartce siatkę prostopadłościanu, tak aby

  1. ściany były w kształcie prostokątów

  2. dwie ściany modelu były kwadratami

Wytnij siatki, zagnij wzdłuż krawędzi i złóż modele.

Budujemy model sześcianu

Animacja 3D pokazuje leżące na stole kostki do gry. Kreślone są krawędzie jednej kostki – powstaje sześcian. Dwa jednakowe sześciany rozkładają się na dwie różne siatki sześcianu.
Ćwiczenie 4

Zaprojektuj, najlepiej na kolorowej kartce, siatkę prostopadłościanu, którego wszystkie ściany są kwadratami. Wytnij ją i złóż model. Zmierz długości krawędzi wykonanego prostopadłościanu.

Ćwiczenie 5

Wykonaj zadanie zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Wykorzystaj zrobioną wcześniej siatkę sześcianu i przyklej ją do innej kartki.

  2. Zaplanuj miejsca przeznaczone na zakładki i dorysuj je. W każdej siatce prostopadłościanu trzeba umieścić 7 zakładek.

  3. Wytnij siatkę razem z zakładkami. Posmaruj zakładki klejem i sklej model sześcianu.

Ćwiczenie 6

W którym miejscu trzeba dorysować zakładkę, żeby przy budowaniu modelu przykleić ją przy zaznaczonej krawędzi.

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Znajdź zdjęcia, na których są obiekty w kształcie prostopadłościanów lub sześcianów.

Zobacz jak powstaje prostopadłościan.

Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w prostopadłościan złożony z dwudziestu czterech sześcianów.

Zobacz jak powstaje sześcian.

Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w duże sześciany - jeden złożony z ośmiu sześcianów oraz drugi złożony z dwudziestu siedmiu sześcianów.