Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
małoletni
małoletni

osoba, która nie ukończyła 18. roku życia i nie zawarła związku małżeńskiego; posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych

nieletni
nieletni

osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia

policja
policja

umundurowana i uzbrojona formacja wyznaczona do ochrony życia i zdrowia ludzi, do ochrony mienia a także do utrzymywania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego

prawo karne
prawo karne

normuje kwestie odpowiedzialności za działania zabronione oraz stosowanie sankcji przez państwo

przestępstwo
przestępstwo

czyn objęty zakazem pod groźbą kary określonej przepisami obowiązującymi w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i wysoce niebezpieczny społecznie

wykroczenie
wykroczenie

czyn publicznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę funkcjonującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany