Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
insurekcja
insurekcja

dawne określenie powstania zbrojnego, w historii Polski najczęściej odnosi się do insurekcji kościuszkowskiej

konfederacja targowicka (targowica)
konfederacja targowicka (targowica)

spisek polskich magnatów zawiązany w porozumieniu z carycą Katarzyną II przeciwko Konstytucji 3 maja i postanowieniom Sejmu Czteroletniego; dziś słowo targowica jest używane jako symbol zdrady

kosynierzy
kosynierzy

ochotnicza formacja żołnierzy pieszych uzbrojonych w kosy bojowe, działała na zasadzie pospolitego ruszenia i była traktowana jako oddział pomocniczy

panorama
panorama

obraz, który przedstawia całą widoczną przestrzeń wokół obserwatora, ma za zadanie stworzyć wrażenie uczestnictwa w widzianej scenie

Rada Najwyższa Narodowa
Rada Najwyższa Narodowa

centralna władza cywilna w czasie powstania kościuszkowskiego, ustanowiona przez Tadeusza Kościuszkę 10 maja 1794 r. w obozie pod Połańcem

Uniwersał połaniecki
Uniwersał połaniecki

akt prawny wydany przez Tadeusza Kościuszkę, który przyznawał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym