Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał
Częstotliwość odświeżania monitora

Mówi o tym, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz.

Herc

Jest to jednostka częstotliwości określająca, ile razy dane zdarzenie następuje w ciągu 1 sekundy.

Bit

Bit to najmniejsza ilość informacji, która może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.

Częstotliwość taktowania procesora

Szybkość, z jaką procesor wykonuje rozkazy– ilość operacji na sekundę.