Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
konferencja jałtańska
konferencja jałtańska

jedna z trzech słynnych konferencji „wielkiej trójki”, czyli prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz przywódcy Związku Sowieckiego Józefa Stalina; odbyła się w lutym 1945 r. w Jałcie na Krymie (ZSRS) i dotyczyła ustaleń związanych z powojennym ładem na świecie

mfaceb16bb834149c_1525863012898_0
odwilż
odwilż

okres liberalizacji w sposobie rządzenia Polską przez partię komunistyczną po wydarzeniach czerwca 1956 roku w Poznaniu (trwał do 1957 roku)

mfaceb16bb834149c_1525863040642_0
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

komitet skupiający strajkujące zakłady pracy w Trójmieście, który sformułował 21 postulatów robotników wobec komunistycznych władz, obejmujących m.in. zgodę na niezależny związek zawodowy robotników, zagwarantowanie prawa do strajku czy uwolnienie więźniów politycznych

mfaceb16bb834149c_1525863057448_0
NSZZ „Solidarność”
NSZZ „Solidarność”

pierwsza w bloku państw komunistycznych całkowicie niezależna od władzy masowa organizacja o charakterze związku zawodowego. Powstała na mocy jednego z porozumień sierpniowych podpisanych przez władze komunistyczne ze strajkującymi robotnikami w sierpniu 1980 roku